O-STA

Novosti pri poslovanju proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil

Novi splošni pogoji poslovanja proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, pričnejo veljati s 1. junijem 2014. Upravlja jih Uprava Republike Slovenije za javna plačila.

Bistvena novost se nanaša na plačevanje nadomestil in stroškov plačilnih transakcij, izvršenih prek sistema spletnih plačil. Proračunski uporabniki ponudniki e-storitev bodo torej sami plačevali te stroške, ki jih zaračunavajo plačilni servisi. UJP bo te začel obračunavati proračunskih uporabnikom od 1. junija 2014 naprej.

Ponudniki e-storitve, ki se želijo vključiti v UJP e-plačila, posamezni plačilni servis ali posamezno vrsto e-storitve, morajo izpolniti vlogo za vključitev v sistem spletnih plačil. Ta vključuje sprejem splošnih pogojev poslovanja UJP in izjavo za plačilo nadomestil in stroškov plačilnih transakcij. Tisti, ki se iz sistema želite izključiti, to storite z vlogo za izključitev iz sistema plačil.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/09/novosti-pri-poslovanju-proracunskih-uporabnikov-prek-sistema-spletnih-placil/