O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Brezplačno brezžično internetno omrežje v Mestni občini Velenje

Velenje, 14. maj 2014 - Mestna občina Velenje je aktivno vključena v razvoj brezžičnih omrežij. Z izgradnjo odprtega wi-fi omrežja smo v letu 2008 z brezžično internetno povezavo pokrili celotno področje centra mesta Velenje.

Brezplačno internetno omrežje je na voljo vsem, prebivalcem in obiskovalcem. Obiskovalcem, še posebej tujcem, z brezplačnim omrežjem omogočamo dostop do sodobnega načina komuniciranja in tako ustvarjamo prijazno okolje, ki odgovarja na potrebe ljudi, občanom pa s tem izboljšujemo kakovost bivanja.

Brezplačno brezžično omrežje pokriva mestno središče, turistično območje v okolici Velenjskega jezera, Sončni park ter beli lisi v Cirkovcah in na Paškem Kozjaku.

V okviru projektov pokrivanja belih lis, oz. področij brez možnosti dostopa do širokopasovnih omrežnih povezav, smo v letih 2007 in 2009 pridobili evropska sredstva v skupni višini 10.911,87 evra za izgradnjo e-točk na Paškem Kozjaku in v Cirkovcah. V letu 2010 smo brezplačno brezžično omrežje razširili na področju turistično-rekreacijskega predela ob južnem bregu Velenjskega jezera, Pesja ter Sončnega parka. V letu 2012 pa smo vzpostavili dostop do brezplačnega internetnega omrežju tudi v okolici Vile Biance, osrednjega avtobusnega postajališča in mladinskega hotela na Efenkovi 61.

Prilagamo tudi grafiko o WiFi omrežju, ki si jo lahko občanke in občani ter obiskovalci Velenja ogledajo tudi na prikazovalniku na Cankarjevi ulici in v avli Mestne občine Velenje.