O-STA

NLB aktiven partner podjetjem - s pomurskimi podjetniki o izzivih financiranja

Na srečanju s pomurskimi podjetniki v organizaciji Pomurske gospodarske zbornice so finančni strokovnjaki z NLB spregovorili o izzivih financiranja in valutnem ter obrestnem tveganju.

"NLB kljub zahtevnemu procesu prestrukturiranja, kjer deli usodo gospodarstva, ostaja na trgu, osredotočena na stranke. V banki smo in bomo tudi v prihodnje aktiven partner podjetjem. Samo v tem letu smo pri naših strankah opravili okrog 2000 obiskov, kar zgovorno priča, da postajamo drugačna banka. Zavedamo se, kako pomembno je za gospodarstvo mednarodno sodelovanje, izvoz. Zato se banka povezuje z Gospodarskimi zbornicami po celi državi in podjetnikom predstavlja možnosti, kako lahko svoje poslovanje ustrezno finančno podprejo," je v prostorih Pomurske gospodarske zbornice nagovoril prekmurske podjetnike Blaž Brodnjak, član uprave NLB.

Direktor Pomurske gospodarske zbornice, Robert Grah, pa je uvodoma poudaril: "Želimo si graditi partnerstvo. V Gospodarski zbornici spodbujamo srečanja med predstavniki banke in podjetniki, ki imajo tako priložnost odprto spregovoriti o svojih izzivih v poslovanju. Ker se trenutno največje povpraševanje podjetij nanaša na različne oblike financiranja, so takšna srečanja tudi odlična priložnost za izmenjavo znanj in dobrih praks."

V nadaljevanju so predstavniki strokovnih služb banke spregovorili o izvoznem in uvoznem financiranju in obvladovanju tveganj ter prikazali nekaj praktičnih primerov na izvedenih poslovnih modelih.

Helena Belingar, direktorica Sektorja za dokumentarno poslovanje, je pomurskim podjetnikom spregovorila o trgovinskem financiranju ali financiranju dobavne verige in njihovo pozornost pritegnila že z uvodom v predavanje: "Brez trgovine lahko živijo le ekstremno revni in ekstremno bogati ljudje. Trgovina je tudi to, kar delamo v banki s pomočjo financiranja. Trgovinsko financiranje ali financiranje dobavne verige je celota finančnih instrumentov, s katerimi upravljamo tok kapitala na način, ki omogoča nemoten potek mednarodne trgovine." V nadaljevanju je podjetnikom na primerih iz prakse podrobno predstavila glavna instrumenta financiranja dobavne verige, dokumentarni akreditiv in bančno garancijo. Goran Pušić, vodja Poslovalnice za trgovanje s strankami in organizacijskimi enotami NLB d.d. pa jim je spregovoril o obvladovanju finančnih tveganj, valutnem, obrestnem in tveganju spremembe cene določenega blaga. Srečanje se je zaključilo z neformalnim druženjem, v katerem sta oba predavatelja s pomočjo prisotnih strokovnih sodelavcev banke odgovarjala na številna individualna vprašanja podjetnikov.

V banki bomo s tradicijo obiskovanja lokalnih okolij aktivno nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih.