O-STA

Kakšen bo potek plačevanja z eRačuni?

Od 1. 1. 2015 bodo morali vsi proračunski uporabniki obvezno prejemati račune v elektronski obliki. Torej morate vsi podjetniki, ki poslujete z njimi za opravljene storitve in dobavljeno blago pošiljati eRačune.

ERačun je enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Sestavljajo ga ovojnica, e-slog (verzija 1.5) ali e-slog (verzija 1.6), ki je enotna standardizirana oblika eRačuna in poljubne priloge. Ovojnica mora vsebovati samo končnico .env, vsak eRačun mora imeti svojo ovojnico. Kot priloga eRačuna se pošilja spremljajoča dokumentacija, kot na primer dobavnice, naročilnice in specifikacije.

Prednosti eRačuna so manjša poraba papirja, varnost, hitrost, preglednost in enostavnost plačila ter nižji stroški poslovanja.

Obveznost pošiljanja eRačunov v javni sektor velja za domače pravne in fizične osebe ter za tuje pravne in fizične osebe, ki opravljajo storitev ali dobavijo blago na ozemlju Republike Slovenije, če imajo tam sedež ali podružnico.

Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom prek bank, vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov, prek ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe in prek portala UJP eRačun.

Kako se vključite v seznam izdajateljev eRačunov? Izpolniti morate izjavo pri banki, kjer imate odprt transakcijski račun ali pri ponudniku elektronske poti, s katerim imate sklenjeno poslovno razmerje. ERačun mora biti podpisan v skladu z W3C standardi.

O izdajanju računov lahko izveste več na izobraževanju Abeceda poslovanja.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/15/kaksen-bo-potek-placevanja-z-e-racuni/