O-STA

Kako preveriti poslovnega partnerja?

Ažurne informacije o poslovnih partnerjih so pomembne, predvsem zaradi trenutne slabe plačilne discipline v Sloveniji. Potencialnega partnerja morate prej preveriti, da se odločite, če boste z njim sploh sodelovali in kako. Kje pa pridemo do pomembnih informacij?

Brezplačni viri

Osnovne podatke lahko dobite v Poslovnem registru Slovenije, Agencije za javnopravne evidence in storitve . Ti podatki vam povedo vse informacije, ki jih je podjetje posredovalo ob ustanovitvi.

Bolj zanimivi podatki, ki jih vi potrebujete, da ocenite poslovnega partnerja, so tisti, ki razkrivajo poslovanje podjetja. Ti so javno objavljena letna poročila, seznam podjetij v postopku likvidacije, stečaja ali prisilne poravnave, informacije o neporavnanih obveznostih nekega podjetja in ali imajo podjetja terjatve do komitentov v stečaju.

Preverite tudi veljavnost identifikacijske številke za DDV, da se izognete podjetjim, ki obstajajo zato, da se izognejo plačevanju davkov.

Plačljivi viri

Plačljive bonitetne informacije vsebujejo dodatne kakovostne informacije, s katerimi hitreje ocenimo poslovnega partnerja.

Bonitetno poročilo vsebuje tri vrste informacij. Kakšen plačnik je podjetje in kakšen plačnik je bil v preteklosti? Kako uspešno je poslovalo v preteklosti?Kakšni ljudje vodijo podjetje? Analiza se združi v celovito bonitetno oceno.

Preden se odločite za novo poslovno sodelovanje, pretehtajte svoje prednosti in pomanjkljivosti ter poskusite poiskati poslovnega partnerja, ki vaše lastnosti dopolnjuje in nadgrajuje. Ne pozabite preveriti referenc, saj si ne želite sodelovati z nekom, ki ima slab sloves ali ni zanesljiv.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/19/kaksen-je-pravi-poslovni-partner-za-vas/