O-STA

Javnomnenjska raziskava o Evropski uniji

V Mariboru od leta 2007 naprej deluje v okviru Zavoda PIP informacijska točka Evropske unije Europe Direct Maribor. Smo prvi stik državljanov z informacijami o Evropski uniji v lokalnem okolju in smo ključni vir povratnih informacij evropskim institucijam. V ta namen smo poslali deset naših EU akcionistov na mariborske ulice 9. maja na dan Evrope in 20. maja. Naloga akcionistov je bila zbirati mnenja občanov o Evropski uniji in o volitvah v Evropski parlament. Legitimnost delovanja evropskih institucij, se v očeh ljudi manjša iz dneva v dan. Posledično je bilo moč opazovati upad udeležbe na evropskih volitvah iz volitev na volitve. Državljani nimajo občutka, da so slišani, da lahko izrazijo svoje mnenje. Posledično smo se odločili stopiti do ljudi in jih povprašati o njihovem mnenju, jim dati vedeti, da nas njihovo mnenje zanima in da šteje.

Več o mreži Europe Direct: http://europa.eu/europedirect/index_sl.htm.

Naša spletna stran: http://evropejec.si/.

Naša Facebook stran: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaribor.

Povzetek raziskave:

Večina izraženih mnenj o EU je negativnih. Pri tem je zelo malo posameznikov tudi vsebinsko opredelilo razloge za svoje negativno stališče do EU. Sklepamo, da na negativna stališča deloma vpliva trenutno slabo gospodarske stanje v Sloveniji. Še bolj kot to, pa smo prepričani, da negativni odnos do EU izhaja iz nepoznavanja politik in odločitev, ki jih EU sprejema. Pri tem večji delež odgovornosti nosijo institucije EU, ki se kljub prizadevanjem še niso uspele približati državljankam in državljanom. Del odgovornosti pa moramo pripisati tudi državljanom, ki se premalo aktivno vključujejo v odločevalske procese, čeprav za to obstajajo mehanizmi, kot so volitve, javna posvetovanja, evropska državljanska pobuda, itd. Evropska unija enostavno ne more uspešno delovati brez sodelovanja državljank in državljanov, zato je ravno v tem prelomnem obdobju, ko se je EU znašla v krizi, pomembno, da se za oblikovanje prihodnjih ključnih politik izkoristi ves človeški kapital, ki ga ima EU na voljo v obliki znanja in novih idej. Pri tem ne smemo pozabiti razlogov za oblikovanje okvira za sodelovanje evropskih držav in narodov, saj EU temelji na vrednotah miru in svobode, ki predstavljata predpogoj za razvoj na vseh ostalih področjih.

Ustvarite si še svojo predstavo in preberite posamezna mnenja v analizi: http://evropejec.si/images/22052014-Zavod_PIP-JAVNOMNENJSKA_RAZISKAVA_O_EVROPSKI_UNIJI.pdf