O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Hiša bendov zaživela v Starem Velenju

Velenje, 29. maj 2014 - V nedeljo, 25. maja 2014, smo v Starem Velenju (Stari trg 1) namenu predali Hišo bendov (t.i. Žoharjeva hiša), v kateri smo zagotovili vadbene prostore devetim velenjskim glasbenim skupinam in posameznikom. Lastnik opuščene hiše, ki je sicer predvidena za rušenje, je Mestna občina Velenje, upravljavec objekta pa Mladinski center Velenje.


V zadnjih letih smo v mestni občini Velenje opazili porast novonastalih glasbenih skupin in potrebo po zagotavljanju prostorov za vaje glasbenih skupin različnih glasbenih zvrsti, ne glede na uveljavljenost oziroma prepoznavnost. Tako smo z odprtjem Hiše bendov zagotovili prostorske pogoje, naslednji cilj pa je dvig kakovosti glasbenega ustvarjanja v Velenju.

S sredstvi v višini 4.600 evrov, ki jih je za ureditev Hiše bendov iz proračuna namenila Mestna občina Velenje, smo zagotovili protihrupno zaščito sten in stropa, za okna pa snemljivo zaščito s peno, kar omogoča zračenje prostorov. Preverili smo tudi elektroinštalacije ter uredili sistem tehničnega varovanja.

Prostore v Hiši bendov so v okviru delovne akcije uredili člani glasbenih skupin in posamezniki, ki bodo vadili v hiši, sodelovali pa so tudi zaposleni v Mladinskem centru Velenje, člani Šaleškega študentskega kluba in ostali prostovoljci v okviru Mladinskega sveta Velenje.

Uporabniki prostorov so dolžni spoštovati hišni red, od njihovega resnega pristopa pa je odvisen nadaljnji obstoj Hiše bendov. Če bo projekt zaživel, bomo namreč po rušitvi objekta Hiši bendov zagotovili nadomestno lokacijo.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje