O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Novi državni svetnik je Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje

Velenje, 29. maj 2014 - Na nadomestnih volitvah za predstavnika lokalnih interesov v Državnem svetu Republike Slovenije, ki so danes popoldan potekale v sejni dvorani Mestne občine Velenje je bil za državnega svetnika izvoljen Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje.

Nadomestne volitve so potekale v 6. volilni enoti, ki obsega območja občin Luče, Šmartno ob Paki, Mozirje, Velenje, Gornji Grad, Šoštanj, Ljubno ob Savinji in Nazarje.

Volilni zbor volilnega telesa predstavlja 15 elektorjev, Mestna občine Velenje ima 7 elektorjev, Občina Šoštanj ima 2 elektorja, občine Luče, Šmartno ob Paki, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji in Nazarje pa po enega elektorja. Na nadomestnih volitvah je bilo prisotnih 14 elektorjev.

Elektorji so novega državnega svetnika potrdili soglasno.