O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - V Velenju vozimo varno

Velenje, 3. junij 2014 - Sosvet za izboljšanje varnosti občank in občanov v mestni občini Velenje v mesecu juniju z medijsko akcijo V Velenju vozimo varno voznike poziva na varno vožnjo. Po različnih lokacijah v mestu smo postavili plakate, ki opozarjajo, da v mestnem območju velja omejitev hitrosti na 50 kilometrov na uro. V posebej označenih strnjenih naseljih pa tudi 30 kilometrov na uro. Voznike želimo spodbujati, da se predpisanih omejitev hitrosti tudi držijo.

Mestna občina Velenje veliko pozornosti namenja aktivnostim, ki izobražujejo in ozaveščajo ter spodbujajo občanke in občane k odgovornemu ravnanju v cestnem prometu. V poletnih mesecih se bo povečalo število udeležencev v prometu, veliko več bo motoristov, kolesarjev... Z različnimi ukrepi poskušamo vsem udeležencem v cestnem prometu zagotavljati varnost, še posebej pa želimo zaščititi pešce, ki so najbolj ranljiva skupina. Bliža se tudi zaključek šolskega leta, ko bodo veliko več na cestah in ob cestah tudi otroki. Zaradi njihove razigranosti in razposajenosti velikokrat pozabijo na nevarnosti cestnega prometa. Prav zato vse voznike pozivamo na dodatno previdnosti in pozornost pri vožnji.

Mestna občina Velenje izvaja različne ukrepe z namenom zagotavljanja varnosti občankam in občanom. Tudi meritve hitrosti, ki jih opravljamo na petih lokacijah z enim radarjem, smo uvedli na tistih mestih, ki predstavljajo večjo možnost, da lahko pride do prometne nesreče. Po ocenah policistov, se je z uvedbo sistema nadzora hitrosti zmanjšalo število prometnih nesreč, kar je bil tudi naš namen. Tudi v prihodnje bomo poskušali izvajati aktivnosti za izboljšanje varnosti v prometu, ki jih bo predlagala stroka, saj želimo tako občanom kot tudi obiskovalcem zagotavljati varno okolje za bivanje in delo.

Naša prizadevanja pri zagotavljanju varnosti so nedavno prepoznali tudi na državnem nivoju saj je Mestna občina Velenje marca letos v okviru Slovenske velike nagrade varnosti 2013 ("Slovenian Grand Security Award 2013") prejela nagrado za najbolj varno mesto v letu 2013.