O-STA

Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2013

Velenje, 4. junij 2014 - Članic in člani Sveta Mestne občine Velenje so se na 27. seji Sveta Mestne občine Velenje (27. maja 2014) med drugim seznanili tudi s Poročilom o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2013.

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje) je humanitarna, nevladna, prostovoljna, človekoljubna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin. MZPM Velenje ima sedež v Vili Mojca, kjer deluje tudi Otroška spletna kavarna, peto leto zapored pa tam svoj program izvaja tudi Vrtec Velenje.

V letu 2013 je zveza praznovala 60 let delovanja, prejeli so Plaketo Mesto občine Velenje in bili proglašeni za NAJ PROSTOVOLJNO organizacijo mestne občine Velenje za leto 2012.

V lanskem letu je zveza uresničila vse načrtovane programe in projekte: predšolsko in Kajuhovo bralno značko, 24. otroški parlament, natečaj Evropa v šoli, različne okoljevarstvene projekte v sodelovanju z Inštitutom za ekološke raziskave ERICo Velenje (Zeleni nahrbtnik, Odpadek naj ne bo samo odpadek, Varujmo in ohranimo Šaleško dolino), 40. Malo Napotnikovo kiparsko kolonijo, projekt Mladi raziskovalci zgodovine, Art ustvarjalnico, Ples s Petro, mednarodni projekt "Otroci ne priznamo meja", praznovanja rojstnih dni, številne ustvarjalnice za otroke in starše - Torkova peta, različne preventivne programe (telefon TOM, 16 let Kluba vzgojiteljev Mladi za mlade, Šola za starše ipd.), programe, ki so vezani na letovanje in rekreacijo otrok, Veseli december (14. novoletni darilni bazar, novoletno praznovanje za otroke z nastopi dedka Mraza in obdarovanje predšolskih otrok v starosti od treh do šestih let) ter različne humanitarne akcije.

V letu 2013 je pri izvedbi programov MZPM Velenje sodelovalo 319 prostovoljcev, v programe pa se je vključilo kar 21.288 otrok in 5.376 odraslih.

MZPM Velenje se vseskozi odziva na aktualna družbena vprašanja in tvorno prispeva k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja otrok, mladostnikov in njihovih družin. Pri svojem delu sodeluje z vsemi šolami, vrtci, različnimi inštitucijami, društvi ter mediji v Šaleški dolini in izven, ki delujejo v dobrobit otrok, mladih in družin.

Prijazen pozdrav!
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine