O-STA

OZJ Mestne občine Velenje - Poziv lastnikom gozdov k očiščenju vodotokov v gozdovih

Velenje, 30. junij 2014 - Žledolom, ki je februarja letos močno prizadel tudi mestno občino Velenje, je med drugim povzročil veliko škode v gozdovih.


Do 15. maja je bilo potrebno v čim večjem obsegu zagotoviti posek močno poškodovanih iglavcev zaradi preprečitve namnožitve podlubnikov, posek listavcev pa lahko poteka dalj časa.


Lastniki gozdov v naši občini so že očistili večino svojih gozdov, opažamo pa, da je še vedno veliko ostankov dreves, vejevja in hlodovine ostalo v strugah ali bližini strug potokov (Sopota, Velunja, Jesenik ...).
V primeru obilnih padavin obstaja velika verjetnost poškodb na cestah, ki potekajo vzporedno s potoki, zato lastnike gozdov naprošamo, da struge potokov čim prej očistijo.