O-STA

Izjava za javnost

o žaljivkah ob državnem prazniku

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je obravnavalo izjave objavljene ob letošnjem dnevu državnosti, ki žalijo, obrekujejo in kriminalizirajo borce NOB in skušajo razvrednotiti njihov boj in delovanje Zveze borcev, kot nosilke vrednot NOB. Predsedstvo zavrača neutemeljene trditve in ugotavlja:

1. Neresnična je trditev, da je Zveza borcev v odločilnem času nasprotovala samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Nasprotno, ves čas je zagovarjala univerzalno načelo o pravici do samoodločbe, vključno s pravico do odcepite in se s številnimi dokumenti dejavno vključevala v ustavno razpravo in v nastajanje nove zakonodaje. Javno se je pozitivno opredelila do plebiscita, agresijo JLA pa večkrat odločno obsodila.

2. V Zvezi borcev spoštujemo državo in njene institucije, tudi ko imamo kritična stališča do politike vlade, parlamenta in drugih državnih organov. V kritiki smo konstruktivni, ne destruktivni. Podpiramo pravosodne organe v njihovi neodvisnosti in smo prepričani, da je sodbe sodišč potrebno spoštovati ne glede na to, kdo se z njimi strinja ali ne. Necivilizacijsko je izvajati ulične in medijske pritiske in groziti sodnikom z represijami, postopke in sodbe pa z lažnim prikazovanjem zlorabljati za politične namene.

3. Leta 1991 smo uveljavili samostojnost in neodvisnost slovenske države, vendar je v Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije jasno zapisano, da je bila Republika Slovenija država že v tedanji veljavni ustavni ureditvi. Država torej ni nastala leta 1991, pač pa se je proces začel že prej: z zametki v letih 1918-1920, postopoma v NOB od prvih volitev v narodnoosvobodilne odbore na osvobojenih ozemljih, do Kočevskega zbora, črnomaljskega zasedanja SNOS-a in mednarodnega priznanja nove Jugoslavije po sporazumu Tito-Šubašić, preko prve slovenske vlade v Ajdovščini, do prve Ustave LRS januarja 1947 in naprej do osamosvojitve.

4. Na ustanovnem sestanku OF v noči 26. na 27. april 1941 je bil sprejet trden sklep o organizaciji oboroženega upora proti nacifašističnim okupatorjem. Zato je zlobna in neutemeljena trditev, da je šlo tedaj za prvo kolaboracijo komunistov z okupatorji. Tedaj naj bi podpirali pakt Molotov-Ribentrop - 1939, kar se je sicer zgodilo mnogo pred okupacijo in pred zavrnitvijo trojnega pakta z množičnimi protesti 27. marca 1941. Ob ustanovitvi OF to ni imelo nobenega pomena več.

5. Rdeča zvezda je simbol svobode in osvoboditve. Pod tem simbolom je za slovensko domovino padlo 28.472 partizanov, 5.325 aktivistov OF ter 10.369 taboriščnikov. Oznake, ki jih je imela JLA ob agresiji na Slovenijo, ne morejo zanikati pomena, ki ga je simbolizirala rdeča zvezda v NOB. Zato je upor rdeči zvezdi v resnici namenjen stigmatizaciji NOB in posredno opravičevanju kolaboracije v nesposobnosti razumeti in priznati zgodovinska dejstva. Nesporno je tudi, da je bil narodnoosvobodilni boj pod rdečo zvezdo sestavni del velike zavezniške antihitlerjevske koalicije, kar je bilo letos ponovno potrjeno s prisotnostjo partizanske delegacije na proslavi 70. obletnice invazije v Normandiji.

V Ljubljani, 1.7.2014

PREDSEDSTVO ZZB NOB SLOVENIJE