O-STA

Vabilo na 4. kolokvij iz genetike

vabimo vas na 4. kolokvij iz genetike, ki ga organizira Slovensko Genetsko Društvo (SGD) v sodelovanju s Slovenskim društvom za humano genetiko (SDHG), ki bo

19. 9. 2014

na Morski biološki postaji v Piranu,

enota Nacionalnega inštituta za biologijo

Namen srečanja je predstavitev raziskovalnih dosežkov diplomantov in mladih raziskovalcev na področju molekularne biologije, genetike in genomike v povezavi z zdravjem, biotehnologijo, kmetijstvom in okoljem. Vabimo vas, da se srečanja udeležite v čim večjem številu.

Starostna omejitev aktivnih udeležencev srečanja je do 35 let; prijavijo se lahko tudi tisti, ki so že doktorirali, vendar od zagovora doktorata ni preteklo več kot eno leto glede na zadnji dan prijave. Prispevke bo možno predstaviti kot kratko predavanje (10 min) ali kot poster. Najboljše predstavitve in posterji bodo nagrajeni.

Na srečanju lahko sodelujete v okviru naslednjih sekcij:

  1. Genomika
  2. Biotehnologija
  3. Molekulske osnove bolezni
  4. Populacijska genetika
  5. Interakcije genom - okolje
  6. Genomske interakcije

Uradni jezik srečanja bo angleščina.

Seminarska članarina znaša 15 EUR za študente, 20 EUR za ostale člane SGD, 25 EUR za nečlane ter vključuje kongresni material, kosilo ter kavo med odmori.

Srečanja se lahko udeležijo člani SGD, ki imajo poravnano članarino za leto 2014. Navodila za plačilo letne članarine se nahajajo na spletni strani društva: http://www.sgd.si/.

Navodila za pripravo prispevkov:

Prispevke lahko pošljete v obliki:

  • povzetkov (do 250 besed) ali
  • člankov. Članek mora obsegati več kot 4 strani/več kot 8000 znakov in mora biti strukturiran kot izvleček, uvod, materiali in metode, rezultati in diskusija.

Izpolnjeno prijavnico in prispevke pošljite na naslov: kolokvij.sgd@gmail.com

Rok za oddajo prispevkov je 31.8.2014.

Plačilo članarine za kolokvij:

Sredstva za plačilo članarine za kolokvij nakažite na račun društva SGD:

Naziv:Slovensko genetsko društvo (SGD)
Naslov:Taborska ulica 8, 2000 Maribor
Poslovni račun pri NLB -podružnica Podravje, Titova cesta 2, Maribor02014-0051073956
IBANSI56 0201 4005 1073 956
SwiftLJBASI2X

Pod namen nakazila obvezno napišite >ČL kolokvij - Ime in Priimek< udeleženca.

Organizacijski odbor SGD

Za prijavo - kliknite na grafiko levo zgoraj ob besedilu, jo natisnite, izpolnite in pošljite na SGD