O-STA

Zaključena energetska sanacija vrtca Tinkara

Velenje, 28. julij 2014 - Minuli teden smo v mestni občini Velenje uspešno zaključili energetsko sanacijo vrtca Tinkara, za katero smo pridobili sofinanciranje iz evropskih sredstev v višini 85 %. Investicija bo pripomogla k bistveno manjši porabi energije, objekt pa bo odslej tudi prijaznejši za otroke in okolico.

Mestna občina Velenje je v letu 2013 uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Na razpisu smo za energetsko sanacijo vrtca Tinkara na Šlandrovi cesti v Velenju pridobili evropska sredstva iz t. i. "Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013".

Dela so potekala od 14. 4. 2014 do 25. 7. 2014. Skupni strošek izvedenih del je znašal 184.134,89 evra (224.580,39 evra z DDV). V skladu z razpisom in podpisano pogodbo bo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor investicijo sofinanciralo v višini 85 % upravičenih stroškov operacije v višini 124.430,65 evra (brez DDV).

Na javnem razpisu je bilo za izvedbo del izbrano podjetje 2vizija, d. o. o., iz Radelj ob Dravi, projektiralo je podjetje Adesco, d. o. o., iz Velenja, nadzor pa je izvajal Projektivni biro, d. d., Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje