O-STA

Mestna občina Velenje ima v prvi polovici leta na računih več kot 2,6 milijona evrov

Velenje, 6. avgust 2014 - V Mestni občini Velenje zelo skrbno načrtujemo proračun in ga tudi redno spremljamo. Letošnje leto bomo sklenili s skoraj pol milijona evrov proračunskega presežka.

Prihodke smo v prvi polovici leta realizirali v dobrih 36 % sprejetega proračuna, odhodke pa v višini 37 % sprejetega proračuna in tudi v skladu z načrtovanji v prvem polletju letošnjega leta, v skupni višini slabih 22-ih milijonov evrov. Stanje sredstev je na računih ob koncu junija znašalo slabih 2,7 milijona evrov. "Po zadnjih podatkih načrtujemo, da bomo letošnji proračun realizirali v predvidenih številkah in nekih večjih odstopanj naj ne bi bilo. Rebalansa vsekakor ne pričakujemo. Izdelan imamo že terminski plan in se pripravljamo na naslednje leto," je na včerajšnji novinarski konferenci povedala vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrič.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je na včerajšnji novinarski konferenci napovedal, da bo na jesenskih lokalnih volitvah ponovno kandidiral za župana. Vodenje velenjske občine je prevzel leta 2010, le ta pa je imela takrat skoraj 5 milijonov evrov proračunskega primanjkljaja. Že po treh letih njegovega županovanja, ob koncu lanskega leta, je bilo stanje bistveno drugačno, saj je imela Mestna občina Velenje takrat že skoraj 5 milijonov proračunskega presežka. "To pomeni razliko skoraj 10 milijonov evrov, v treh letih našega poslovanja," je na novinarski konferenci povedal Bojan Kontič. Župan Mestne občine Velenje je poudaril še, da so konec leta 2010 ocenili premoženje Mestne občine Velenje na 171 milijonov evrov. Le-to pa je bilo konec leta 2013 ocenjeno že na 211,8 milijona. Torej smo premoženje Mestne občine Velenje povečali za približno 40 milijonov evrov.

V obdobju od 2010 do 30. 6. 2014 smo v Mestni občini Velenje za investicije namenili 70 milijonov evrov, od tega smo se morali zadolžiti le za približno 6 milijonov evrov. Preostala sredstva za številne investicije, ki jih izvajamo v mestni občini Velenje, smo zagotovili mimo kreditiranja. V Mestni občini Velenje smo se vedno zadolževali izključno zaradi investicij. Edina investicija, ki je terjala naše zadolževanje v letošnjem letu, je kohezijski projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, projekt težak 42 milijonov evrov.