O-STA

Odgovor na odziv medijev v zvezi s pogodbo med družbo ATMA center in NLB

V NLB smo v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja objavili tudi informacijo iz sklenjenega pravnega posla (pogodbe ali dodatka) z družbo ATMA center. Ker je bila pogodba, sklenjena med banko in omenjeno družbo deležna burnega, v nekaterih primerih tudi žaljivega medijskega odziva, zaradi korektne obveščenosti javnosti podajamo celovito informacijo in posredujemo dodatna pojasnila.

Skladno z Zakonom o varovanju zdravja in varstva pri delu ter Izjavo o varnosti z oceno tveganja, smo v banki oblikovali aktivnosti za zagotavljanje in ohranjanje zdravja vseh zaposlenih. V NLB v okviru varstva pri delu usposabljamo zaposlene za preventivo in skrb za zdravje, kar vključuje tudi povečanje usposobljenosti za obvladovanje stresa. V ta namen smo v banki že organizirali izobraževalne delavnice, ki se izvajajo izven delovnega časa. Nekatere med njimi so plačljive. Za izobraževalne aktivnosti na tem področju v banki sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci, med katerimi je tudi družba ATMA center. Poudarjamo, da gre v omenjeni pogodbi za sodelovanje majhnega obsega in da v banki pogodbeno dogovorjene aktivnosti še nismo pričeli izvajati.

Vse pogodbe, sklenjene za izobraževanja, ki so objavljene med informacijami javnega značaja na portalu NLB, so okvirne pogodbe z določenim maksimalnim zneskom. Dejanski znesek realizacije pogodbe je odvisen od števila prijavljenih in posledično od števila izvedb posameznega izobraževalnega programa.

Zdravje zaposlenih je ena izmed pomembnih prioritet

Poudarjamo, da v NLB v okviru Družbene in okoljske politike posvečamo veliko pozornosti skrbi za zaposlene. Banka je tudi nosilec certifikata Družini prijazno podjetje. Zdravje zaposlenih je pomembna prioriteta, ki bistveno prispeva k znižanju absentizma, boljšemu sodelovanju zaposlenih, boljši osredotočenosti na delo in boljšim delovnim rezultatom, kar se posledično odraža tudi na nižanju stroškov. Le ti so bili samo v prvem tromesečju letošnjega leta za 8 mio evrov oz. 10,2 % nižji kot v enakem obdobju lani kar dokazuje, da v NLB dosledno izvajamo ukrepe za zniževanje stroškov poslovanja in s tem opravičujemo izkazano zaupanje davkoplačevalcev.

Žaljive objave škodujejo ugledu NLB

V zvezi z žaljivimi fotografijami, ki so se v časniku Finance pojavile na to temo in predstavljajo nedopusten in protipraven poseg v čast in dobro ime predsednika uprave NLB ter škodujejo ugledu in dobremu imenu banke, smo že poslali uradni zahtevek za njihov umik.

NLB Korporativno komuniciranje