O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Center dnevnih aktivnosti za starejše občane spet odpira svoja vrata

Velenje, 27. avgust 2014 - Velenjski Center dnevnih aktivnosti za starejše občane bo v ponedeljek, 15. septembra 2014, spet odprl svoja vrata na Cesti bratov Mravljakov 1.


Center bo odprt dvakrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih in četrtkih od 9. do 12. ure.


V center so prijazno vabljeni tudi mlajši občanke in občani, ki lahko s svojimi idejami sodelujejo pri organizaciji ter izvedbi posameznih delavnic in programov, v centru lahko pridobijo izkušnje z delom, prepoznajo svoje poklicne interese ...


V Velenju imajo starejši občanke in občani veliko možnosti za aktivno življenje, za sodelovanje v številnih društvih in drugih organizacijah. Še vedno pa je veliko starejših občanov, ki se zaradi različnih razlogov ne vključujejo v formalne oblike druženja. Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Velenja prav tem ponuja številne dejavnosti, ki so prilagojene željam in sposobnostim obiskovalcev (različne ustvarjalne delavnice, rekreacija, igranje družabnih iger, prebiranje časopisov in revij, pogovori, predavanja in okrogle mize o različnih temah ...).


Starejši občani lahko v center pridejo tudi le po nasvet, pomoč, informacije ali se družijo s svojimi vrstniki ter kvalitetno preživijo prosti čas.

Mestna občina Velenje je oktobra 2012 odprla Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Velenja, ker želimo starejšim omogočati oblikovanje socialne mreže, krepiti medsebojno pomoč in solidarnost, družbeno vključenost starejših in komunikacijo med njimi ter spodbujati medgeneracijsko sodelovanje.


V Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Velenja prijazno vabimo vse starejše občane, ki si želijo sprostitve, zabave in druženja!