O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Predaja gasilske opreme

Velenje, 10. september 2014 - Mestna občina Velenje med drugim sofinancira tudi delovanje gasilskih društev. Na območju mestne občine Velenje imamo sedem prostovoljnih gasilskih društev: Velenje, Škale, Šalek, Pesje, Šentilj, Bevče in Vinska Gora, ki delujejo pod okriljem gasilskega poveljstva Mestne občine Velenje.

V letošnjem letu bomo 20 tisoč evrov proračunskih sredstev namenili za nakup gasilske opreme, ki jo bo predstavnikom društev predal župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič jutri, 11. septembra 2014, ob 16. uri pred Gasilskim domom Velenje (Žarova cesta 2).

Z enotnim postopkom izbire najugodnejših ponudnikov smo uspeli kupiti kvalitetno opremo po nižjih cenah. Letos smo gasilskim društvom omogočili nakup osebne zaščitne opreme, vodne armature, opreme za prvo pomoč, radijske postaje in specialnih gasilskih orodij. Nabavili smo tudi dekontaminacijsko enoto, ki bo na voljo za uporabo ob nesrečah z nevarnimi snovmi.

Dekontaminacijska enota, ki bo tudi na ogled ob predaji gasilske opreme, se uporablja za interventne dekontaminacije v primerih izpostavljenosti nevarnim odpadnim materialom, kemičnim izlitjem ter kemičnemu in biološkemu orožju za množično uničevanje. Je del standardne opreme gasilskih enot, ki posredujejo v nesrečah z nevarnimi snovmi. Enota je samonapihljiva, narejena iz negorljivih, trpežnih materialov in jo lahko postavi le ena oseba.

Poleg te opreme bo Mestna občina Velenje letos namenila še 130 tisoč evrov za nakup dveh novih gasilskih vozil. Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj bo prejelo gasilsko vozilo z oznako GV1, ki bo namenjeno prevozu gasilcev, motorne brizgalne in vse potrebne opreme za gašenje, Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora pa bo prejelo večje gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov z oznako GVGP-2. Gre za posebno terensko vozilo, ki poleg 6 gasilcev pelje še 800 litrov vode, ima vgrajeno črpalko ter vso potrebno opremo za gašenje požarov v naravi. Gre za edino vozilo te vrste v Šaleški dolini in okolici.

Mestna občina Velenje posebno skrb namenja primerni opremljenosti gasilcev z vozili in osebno zaščitno opremo. V preteklih letih smo nabavili tudi specialno opremo, ki jo imajo v uporabi različna društva. Tako smo nabavili dve posebni prikolici za poplave, prikolico za neurja in še nekaj druge specialne opreme, ki smo jo uporabili ob zadnjih naravnih nesrečah.

V času žledoloma, ki je februarja letos močno prizadel tudi mestno občino Velenje, je Mestna občina Velenje kupila sedem motornih žag Stihl in dve teleskopski motorni žagi. Prav tako smo gasilskim enotam v uporabo predali 30 elektro agregatov.