O-STA

MOJA KOČEVSKA, lista dr. Vladimirja Prebiliča vas v soboto 20. septembra 2014 VABI na srečanje v KS STARA CERKEV

Občina Kočevje je v mandatu 2010-2014:

 • uspešno poslovala z lokalnimi podjetji - povečanje za 6,5 mio EUR, kar

pomeni več kot 100 delovnih mest,

 • pridobila 10 mio EUR sredstev od države in 7,5 mio EUR evropskih sredstev,
 • zaposlila 300 javnih delavcev,
 • zgradila 21 km kanalizacij, 5 km individualnih priključkov in nanjo priključila 1500 novih uporabnikov
 • energetsko sanirala 8 javnih zgradb: s sanacijo ustvarila prihranek 100.000 EUR letnih stroškov iz občinskega proračuna,
 • uredila mesto: odstranila t.i. Satelit, Škorca, obnovila Tržnico, obnovila staro Policijo, zgradila stadion s tribunami in pomožnim objektom, sofinancirala fasade, polepšala mesto s cvetjem...,
 • obnovila mostove na reki Rinži (Ložine, Marof, Dolga vas),
 • začela z upravljanjem občinskih gozdov,
 • bo še letos pričela z obnovo Šeškovega doma in Kina - odobrena sredstva 850.000 EUR.

Več o tem in prihodnosti Občine Kočevje boste lahko izvedeli in se pogovorili s kandidatom za župana dr. Vladimirjem Prebiličem in predstavniki njegove neodvisne liste Moja Kočevska.

Obiskali vas bomo v vasi DOLNJE LOŽINE ob 16. uri v Gasilnem domu,

v vasi GORENJE ob 17. uri v Vaškemu domu Brlogec,

v vasi MLAKA ob 18. uri v Vaškem domu Mlaka,

v vasi BREG ob 19. uri v Vaškem domu Breg (Brunarica).

V mandatu 2010 - 2014 so bili v KS Stara Cerkev realizirani številni projekti in investicije:

 • Ložine so dobile povezavo s svetom - optika,
 • Ureditev cestišč z meteorno kanalizacijo, rekonstrukcija ceste,

izgradnja javne razsvetljave in sanitarne kanalizacije na Bregu pri Kočevju

 • Energetsko saniran vrtec Mojca,
 • Urejeno avtobusno postajališče pri šoli v Stari Cerkvi ,
 • Obnovljen most v Slovenski vasi,
 • Urejena LUŽA v Koblarjih,
 • Urejen most v Gornjih Ložinah,
 • Obnova pogorele OŠ Stara Cerkev,
 • Postavitev "ležečih policajev" na dveh lokacijah med OŠ in prostori KS,
 • Zamenjava poškodovanih cestnih ogledal na področju Gorenja,
 • Postavljene dodatne krajevne table Stara Cerkev pri pokopališču v Stari Cerkvi,
 • Izdelana investicijska dokumentacija za modernizacijo kanalizacijskega omrežja v naseljih Gorenje in Mlaka
 • Priprava projektne dokumentacije za modernizacijo kanalizacijskega omrežja v naselju Konca vas in Mlaka

MOJA KOČEVSKA, lista dr. Vladimirja Prebiliča VE, DA ZMORE!!!

Zato vas vabimo, da ob obisku vašega kraja prisluhnete projektom in načrtom, ki smo si jih zadali v mandatu 2014-2018.

dr. Vladimir Prebilič
kandidat za župana
M 041 779 155 E vladimir@vladimir-prebilic.si
MOJA KOČEVSKA
Podjetniško naselje Kočevje 6, 1330 Kočevje
S www.vladimir-prebilic.si