O-STA

Veleposlanik Slovaške republike obiskal Velenje

Velenje, 18. september 2014 - Kot smo vas že obveščali je včeraj Mestno občino Velenje obiskal veleposlanik Slovaške republike Juraj Migaš s sodelavko veleposlaništva Jarmilo Jakinovo.

Njegovo ekscelenco so sprejeli župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, podžupana dr. Franc Žerdin in Srečko Korošec, v. d. direktor Uprave Mestne občine Velenje Anton Brodnik, Amra Kadrič, vodja Urada za javne finance in splošne zadeve in vodja Kabineta župana mag. Saša Sevčnikar.

Veleposlanik Slovaške republike Juraj Migaš se je županu Mestne občine Velenje najlepše zahvalil za sprejem. Povedal je, da je Slovaška republika v zadnjem obdobju zelo napredovala na gospodarskem področju. Z Republiko Slovenijo, po njegovem mnenju, zelo dobro sodelujejo, saj je tudi blagovna izmenjava med državama zelo dobra. Za tako majhni državi je to odlično. Največjo težavo pa jim predstavlja brezposelnost, ki znaša na Slovaškem 14 %. Dejal je tudi, da njihova podjetja žal ne koristijo sredstev EU na zadovoljivi ravni. Prepričan je, da bi lahko s svetovanjem in izmenjavo izkušenj s strokovnjaki na tem področju, kot je na primer Mestna občine Velenje, precej pridobili, saj njihova podjetja izgubljajo preveč priložnosti.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je njegovi ekscelenci zaželel dobrodošlico v Velenju, ki je pomembno gospodarsko središče. Župan je v pogovoru z veleposlanikom izpostavil, da imamo v občini že deset let Projektno skupino, ki v občini s prijavo projektov skrbi za črpanje evropskih sredstev. Ravno ta sredstva pomenijo možnost zagona gospodarstva, predvsem na področju gradbeništva. Vendar je pri vsem tem potrebna aktivna vloga države in prestrukturiranje podjetij. Kot je povedal župan Bojan Kontič smo letos v občini za spodbujanje podjetništva namenili že 200 tisoč evrov in v enem letu pomagali ustvariti 46 delovnih mest. Praksa pa je pokazala, da je bolje, če sredstva namesto za nova delovna mesta namenjamo za širitev dejavnosti podjetij.

Amra Kadrič, vodja Urada za javne finance in splošne zadeve, je ob tem še dodala, da v Mestni občini Velenje tudi preko programa javnih del pripomoremo k nižji brezposelnosti v občini, prav tako brezposelnim osebam na ta način omogočamo vključitev v delovno okolje.

Anton Brodnik, v. d. direktor Uprave Mestne občine Velenje, je njegovi ekscelenci predstavil mestno občino Velenje in njene značilnosti, delovanje občinske uprave, posebej pa gospodarstvo v občini in aktualne projekte v občini (promenada, poslovno stanovanjski objekt Gorica, evropske projekte, izobraževanje in kohezijski projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini).

V nadaljevanju obiska je veleposlanik Slovaške republike Juraj Migaš odprl razstavo "Knjižne ilustracije za otroke". Razstava izbranih ilustracij avtorjev vsega sveta ponuja na ogled dela bratislavskega bienala ilustracije, največje svetovne razstave knjižnih ilustracij za otroke, ki jo organizira Mednarodna hiša umetnosti za otroke Bibiana iz Bratislave.

Na odprtju razstave je njegovo ekselenco s slovaško pesmijo presenetil tudi Rudarski oktet Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje