O-STA

Srečanje 12 rektorjev univerz iz nekdanje Jugoslavije

Na Univerzi v Ljubljani se bo jutri, 29. junija 2001 ob 9.30 pričelo srečanje 12 rektorjev univerz iz nekdanjih jugoslovanskih republik (Srbije, Makedonije, Črne gore, Bosne in Hercegovine ter Slovenije), kateremu bodo prisostvovali tudi številni dekani članic Univerze v Ljubljani.

Pobudo za obnovitev sodelovanja na področju izobraževanja je prevzela Univerza v Ljubljani, sovpada pa s prizadevanji Slovenije kot sopredsedujoče Delovnemu omizju za demokratizacijo in človekove pravice v okviru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo. Rektorje bosta, poleg gostitelja rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Jožeta Mencingerja, pozdravila državna podsekretarka in nacionalna koordinatorka za Pakt stabilnosti na Ministrstvu za zunanje zadeve RS gospa Jožica Puhar ter prof. dr. Stane Pejovnik, državni sekretar za visoko šolstvo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport RS.

Glavne teme srečanja so meduniverzitetno sodelovanje, Bolonjska deklaracija ter razvoj znanstvenega raziskovanja na univerzah. Bolonjska deklaracija, katero je pred dvemi leti podpisalo 29 ministrov za izobraževanje, je sprožila vrsto aktivnosti, ki odsevajo zavest političnega in akademskega sveta o nujnosti povezovanja in sodelovanja tako na izobraževalnem, znanstvenem kot kulturnem področju.

Utrjevanje vezi bo pripomoglo k hitrejšemu prenašanju znanja, izkušenj in znanstvenih dosežkov med državami. Zaradi tega so nekatere članice Univerze v Ljubljani (Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Filozofska fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Pedagoška fakulteta…) sodelovanje že obnovile, večina pa ima pripravljene predloge o tem, na katerih področjih delovanja bi ga želele vzpostaviti.