O-STA

Kako bodoči podjetnik pridobi izjavo?

Po ZGD-1H (Zakonu o gospodarskih družbah) mora samostojni podjetnik, ki ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, ob vpisu ali prijavi za vpis spremembe poslovnega naslova, priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu.

V kolikor se bodoči samostojni podjetnik dogovori, da bo naslov s.p. prijavil na objektu, katerega ni lastnik, mora na registracijo na VEM točko nujno s seboj prinesti overjeno izjavo lastnika nepremičnine.

Podjetnik in lastnik nepremičnine, kjer bo naslov podjetja, napišeta dokument-izjavo, v katerem lastnik nepremičnine dovoljuje poslovanje podjetja na naslovu njegove nepremičnine. Izjavo lastnik nepremičnine podpiše in jo overi. Overitev izjave lahko lastnik nepremičnine opravi bodisi pri notarju ali pa na upravni enoti, kjer je naslov objekta.

V kolikor je več lastnikov nepremičnine, potem morajo izjavo podpisati vsi. Na upravno enoto gre lastnik objekta (ali več lastnikov) osebno z osebnim dokumentom. Cena postopka overitve izjave na upravni enoti je približno 2 EUR, pri notarju pa 17,08 EUR.

V primeru, da sin ali hči želita ob registraciji s.p., določiti na domačem naslovu, lastnik objekta pa je oče, mora oče podpisati izjavo, da se dovoljuje poslovanje s.p. na objektu, čigar lastnik je in izjavo overiti pri notarju ali na upravni enoti.

V kolikor je samostojni podjetnik najemnik prostora, kjer želi imeti poslovni naslov, mora pridobiti pred postopkom registracije s.p., overjeno izjavo lastnika objekta, da mu dovoljuje poslovanje na tem naslovu.

Primeri iz prakse

Za kakršna koli nadaljnja vprašanja o vam naši svetovalci na voljo na 01 600 1530 ali po elektronski pošti data@data.si

Pripravila: Bogdana Rejec in Gašper Meden

http://data.si/blog/2014/10/07/kako-bodoci-podjetnik-pridobi-izjavo/