O-STA

NLB na 5. Akademiji aktivnega državljanstva in podjetništva ponudila zanimiv idejni izziv - vzpostavitev NLB Centra inovativnega podjetništva

NLB je kot največji ponudnik bančnih storitev sodelovala na letošnji 5. izvedbi Akademije aktivnega državljanstva in podjetništva. Idejni izziv, ki ga je ponudila udeležencem, se je nanašal na vzpostavitev NLB Centra inovativnega podjetništva. V skladu s strateškimi smernicami banke in prenovo poslovnega modela poslovanja z malimi podjetji, ki smo jo izvedli v letošnjem letu, si v NLB aktivno prizadevamo za dolgoročno spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Za naš izziv je bilo med udeleženci veliko zanimanja, spopasti pa so se morali z izzivom opredelitve poslovnega modela centra. Za nagrado smo vsem udeležencem fokusne skupine ponudili redno sodelovanje z NLB Centrom inovativnega podjetništva, možnost organizacije samostojnega dogodka v NLB Bankarni ter brezplačen paket produktov in storitev za fizične osebe oz. brezplačen paket produktov in storitev za pravne osebe.

V banki smo bili najbolj navdušeni nad rešitvijo, ki jo je v imenu sodelujočih predstavil udeleženec Anže Šarabon. V predstavitvi je kot ključne faktorje zagona podjetništva izpostavil podporo pri ključnih poslovnih funkcijah v podjetju, strokovno mentorstvo, hiter dostop do konkretnih dobavnih verig in zagotavljanje različnih oblik financiranja na enem mestu. Skupina je zagovarjala pomembnost vzpostavitve t.i. "podjetniške prakse" znotraj zainteresiranega podjetja v dobavni verigi, ki bi inovatorju pomagala pri testiranju poslovne ideje, prototipnega izdelka in trga. Z uvedbo minimalne vstopne premije bi zagotovili resnost vseh udeležencev v centru, ves znesek pa bi bil namenjen izključno spodbujanju podjetništva v okviru centra in ne bi bil namenjen rednemu delovanju banke. Še več, mladi center sprejemajo kot neprofitno organizacijsko enoto banke. Istočasno predlagajo, da bi morali v svojem poslanstvu slediti bolj plemenitim ciljem, z namenom pozitivnega vpliva na širše družbeno okolje.

Razmišljanja znanih udeležencev o ideji tovrstnih centrov in o podobnih iniciativah, ki bi lahko vzpodbudile podjetništvo ter vzgojile podjetnike za lažji prodor na globalni trg

Prof. dr. Danica Purg, dekanica Poslovne šole IEDC, Bled je pritrdila: "Res mislim, da je ideja NLB o podpiranju podjetništva prek ustanovitve centra zato prava in dobrodošla. To spada v širšo socialno odgovornost in dobro vem, kaj je na tem področju dosegla RABO banka na Nizozemskem in Santander banka v Braziliji. NLB stopa v tej smeri."

Aljoša Tušek, direktor podjetja Tushek&Spigel pa je dejal: "O NLB Centru inovativnega podjetništva veliko premalo vem in ga ne poznam, zato ga tudi ne morem komentirati, a že razmišljanje samo gre v pravo smer. Mislim, da je NLB dolžna in kot pravite družbeno odgovorna, da pomaga ustvariti prijaznejše okolje za podjetništvo v Sloveniji. Sam pa mislim, da je res potrebno nove podjetnike vzgojiti, saj v našem okolju teorijo zelo dobro obvladujemo, a žal je v praksi drugače, zato v praksi rezultati niso dobri."

Mag. Aleš Lisac, direktor podjetja Lisac&Lisac je na srečanju povedal: "NLB center inovativnega podjetništva je odlična ideja. Ker bodo od tega imeli koristi podjetniki, ki bodo izkoristili priložnosti, ki bodo na voljo v tem centru. Tudi zaposleni v NLB se bodo lahko veliko naučili o podjetnosti, podjetnikih in njihovem delu. Bo ideja uspešna? Vse je odvisno od resnične podpore vodilnih v banki in od zavzetosti vseh zaposlenih v banki, ki bodo sodelovali v projektu. Podjetniki si želimo sodelovati z banko, ki nas razume, ceni in spoštuje. Želimo si sodelovati z banko, ki razume, da smo mi podjetniki pravi motor vsakega gospodarstva. Želimo sodelovati z banko, ki nam je pripravljena na različne načine pomagati. Če želi NLB pomagati podjetnikom prodreti na globalne trge, bo seveda potrebno narediti veliko več, kot pa v teh časih nekomu dati prostor v brezplačen najem. Podjetniki bolj kot popust pri najemnini, potrebujemo dostop do znanja, najboljše izobraževalne programe, izkušene mentorje, priložnosti za prave poslovne kontakte in tudi kakšno ugodno posojilo. Ko sem bil še študent - podjetnik (leta 1989), mi denarja ni želel posoditi nihče, sem se pa veliko naučil od upokojenega švicarskega direktorja, ki je prostovoljno in brezplačno prišel za 3 tedne v Slovenijo pomagat mladim podjetnikom. Upam, da se boste v NLB tega projekta lotili odgovorno in srčno in želim vam, da pri tem uspete."

Andrej Brglez, direktor podjetja Egozero je dodal: "Pobude, ki pomagajo premagovati prve stopnice na poti realizacije začrtanih poslovnih idej so v našem, pogosto preveč črnogledem okolju, zelo zaželene in s tega zornega kota je ustanovitev takega centra odlična ideja. Še toliko bolj, ker nastaja v okviru NLB, saj s tem NLB občutimo kot bolj skrbno do svojega domačega državljana (stranke). Hkrati pa se mi zdi, da za to, ker gre za veliko banko, ne bi smeli pričakovati samo ali zgolj finančnih pomoči. Menim, da je pogosto več kot denar pomemben dober nasvet, priporočilo, kontakt, izkušen pregled poslovne ideje... Oblikovanje takih podjetniško - informacijskih vozlišč, kjer se srečajo tisti z izkušnjami in oni ki jih bodo še pridobili, so v tujini dobro uveljavljeni, pri nas pa jih pogrešam. Na ta način bi se mladi verjetno lažje spoprijeli z zapletenim domačim podjetniškim okoljem in lažje stopali v globalni tok razmišljanja, predvsem pa bi se jim privarčevalo veliko časa - ta zna človeka močno izčrpati in odvrniti od vztrajanja pri svojem izbranem cilju."

NLB Center inovativnega podjetništva je v fazi ustanavljanja

Trenutno sestavljamo interno bančno ekipo, ki bo podporno okolje vzpostavila s pomočjo zunanjih partnerjev, s katerimi že potekajo prvi pogovori o sodelovanju. Znanje na trgu obstaja, prav tako je prisoten interes po združevanju kakovostnih vsebin. NLB kot najpomembnejša slovenska banka mora prevzeti pobudo in s povezovanjem mreže kakovostnih partnerjev malemu gospodarstvu ponuditi novo dodano vrednost.

NLB Korporativno komuniciranje