O-STA

O začetkih evropskega in slovenskega feljtonskega romana na Besedni postaji

Na Besedni postaji

jutri, 21. oktobra, ob 17.30 uri (Modra soba, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Norbert Bachleitner, Začetki evropskega feljtonskega romana.

S spremnim besedilom Mirana Hladnika: Začetki slovenskega feljtonskega romana

(Znanstvena založba FF, Alma Mater Europaea - ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2014)

Z avtorjem, prevajalko besedila Katarino Bogataj Gradišnik in prof. dr. Miranom Hladnikom se bo pogovarjala prof. dr. Martina Ožbot.

Norbert Bachleitner je profesor primerjalne književnosti na Univerzi na Dunaju. Proučuje razmerja med angleško, francosko in nemško literaturo od 18. do 20. stoletja, zgodovino literarnega prevajanja in posredništva, moderni roman,

e-literaturo in sociologijo literature, zlasti zgodovino knjige in cenzure.

Prijazno vabljeni!

Besedne postaje v sodelovanju s slovenskimi založbami in ob podpori Javne agencije za knjigo RS prireja

Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, tel. št. : 01/241 11 19, https://knjigarna.ff.uni-lj.si/ .