O-STA

Organi Komunalnega podjetja Velenje bodo obravnavali Zaključno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije o nadzoru nad premoženjskim stanjem Uroša Rotnika

Velenje, 21. oktober 2014 - Župan Mestne občine Velenje in predsednik Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje Bojan Kontič je za naslednji teden sklical skupno izredno sejo organov Komunalnega podjetja Velenje, na katero je povabil tudi člane Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje in Skupščine Komunalnega podjetja Velenje.

Na seji bodo obravnavali zaključno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije o nadzoru nad premoženjskim stanjem Uroša Rotnika.

Poročilo komisije se sicer ne navezuje na poslovanje Komunalnega podjetja Velenje, bodo pa na seji skladno s pozivom komisije obravnavali zahtevo po oceni primernosti Uroša Rotnika za direktorja javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje. Glede na to, da Uroš Rotnik opravlja funkcijo, ki vključuje tudi upravljanje z javnimi sredstvi oziroma javnim premoženjem, bodo na seji zaradi njegovih ravnanj, izpostavljenih v ugotovitvah zaključnega poročila komisije, ocenili primernost opravljanja te funkcije.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje