O-STA

Nova cesta pri glasbeni šoli in obnovljena kanalizacija

Velenje, 21. oktober 2014 - V Mestni občini Velenje smo se zaradi ureditve prometne infrastrukture pri Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje odločili za izgradnjo nove povezovalne ceste.

Delavci podjetja Sovič Franc, s. p., so zaključili z izgradnjo približno 60 metrov dolge ceste pri velenjski glasbeni šoli. Vrednost investicije je znašala 28.609,68 evra (z vključenim davkom na dodano vrednost).

V sklopu izgradnje ceste smo obnovili tudi meteorno in fekalno kanalizacijo v vrednosti 26.567,84 evra (z vključenim davkom na dodano vrednost). Dela so zajemala zamenjavo obstoječih vodov ter jaškov meteorne in fekalne kanalizacije.

Skupna vrednost celotne investicije torej znaša 55.177,52 evra (z vključenim davkom na dodano vrednost).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje