O-STA

Ministrstvo za finance objavlja rezultate 87. avkcije enomesečnih zakladnih menic,ki je bila v torek, 31. 12. 2002 v času od 12.00 do 12.30

Razpisana emisija 87. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM087300103 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 992 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 501 lot naročil v skupni vrednosti 5.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,389. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 8,20%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,478 in 99,293 (obrestna mera od 7,00% do 9,49% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 87. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek 30.01.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 08.01.2003. Razpisana emisija 88. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM088060203 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 09.01.2003.