O-STA

Rezultati 88. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

88. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 08.01.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 88. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM088060203 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 1.135 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 501 lot naročil v skupni vrednosti 5.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,382. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 8,00%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,550 in 99,271 (obrestna mera od 5,81% do 9,44% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 88. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek 06.02.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 15.01.2003. Razpisana emisija 89. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM089130203 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 16.01.2003.