O-STA

Moody's Analytics ocenil vpliv "človeškega faktorja" v finančnih institucijah

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- Moody's Analytics, eno izmed vodilnih podjetij na področju upravljanja in merjenja tveganj, je 18. novembra objavilo rezultate študije z naslovom "Človeški faktor: Izboljševanje procesa odločanja pri komercialnih posojilih", ki ugotavlja razsežnosti vpliva človeškega faktorja v finančni industriji po svetu.

"Na podlagi preučevanja naših obsežnih podatkov o izobraževalnih programih bančnikov po svetu smo lahko izdelali splošno oceno strokovnosti kreditne industrije in ugotovili, kako dobro so strokovnjaki za kredite usposobljeni za delovanje v čedalje bolj zahtevnem okolju tveganj," je povedal Ari Lehavi, izvršni direktor za izobraževanje in certifikacijo v podjetju Moody's Analytics. "Verjamemo, da pričujoča ocena 'človeškega faktorja' nudi koristen vpogled v kakovost presoje in odločanja v bančni industriji."

Moody's Analytics je analiziral ocene 55.000 diagnostičnih izpitov, ki so bili opravljeni na začetku njegovega tečaja na daljavo o komercialnih posojilih v zadnjih petih letih. Na podlagi rezultatov je bil oblikovan nov standard tveganj poimenovan MPAIR - Moody's Performance Assessment Indicates Risk (Moodyjeva ocena uspešnosti kaže na tveganje), ki pove koliko odstotkov testirancev ni doseglo mejnih 70% uspešnosti.

Poročilo kaže, da je podjetje Moody's Analytics našlo precejšnja neskladja med finančnimi inštitucijami, saj so nekateri anketiranci dosegli zgolj 10%, drugi pa celo 88%. Poleg tega je študija razkrila povezavo med stopnjo MPAIR-a banke in njenim relativnim stečajnim tveganjem.

"Neposredna povezava med MPAIR-oceno inštitucije in njenim stečajnim tveganjem glede na druge finančne inštitucije kaže, kako pomembno je ustrezno izobraževanje bančnega osebja za zagotavljanje sprejemanja odločitev o kreditih, ki temeljijo na natančnih in strokovnih analizah," dodaja Lehavi.

Povprečni rezultat diagnostičnega testa je bil tik nad mejo sprejemljivega, najslabši rezultati pa so bili v kategoriji Finančno tveganje. Vendar čeprav so bili rezultati v kategoriji Finančnega tveganja izrazito slabši od drugih tematskih področij, so bile med rezultati za vse vrste tveganj velike razlike.

Na splošno je Moody's Analytics ugotovil, da imajo inštitucije z velikim številom zaposlenih, ki so se na testih slabo odrezali, bolj tvegane finančne profile kot njihovi tekmeci.

Za več informacij obiščite www.moodysanalytics.com/peoplerisk.

O podjetju Moody's Analytics
Moody's Analytics pomaga kapitalskim trgom in strokovnjakom za upravljanje s tveganji po vsem svetu, da se samozavestno odzivajo na razvoj tržišča. Podjetje ponuja edinstvena orodja in dobre prakse za merjenje tveganj prek izkušenj na področju kreditne analize, ekonomskih raziskav in upravljanja s finančnimi tveganji. Z najsodobnejšo programsko opremo, svetovalnimi storitvami in raziskavami, ki vključujejo analize podjetja lastne službe Moody's Investor Service, lahko Moody's Analitics strankam ponuja integriran in specializiran pristop k specifičnim poslovnim izzivom.

Moody's Analytics je podružnica korporacije Moody's Corporation (NYSE:MCO), ki je leta 2013 ustvarila 3,0 milijarde ameriških dolarjev prihodkov, zaposluje pa približno 8.500 ljudi po vsem svetu in je prisotna v 31 državah. Več informacij je na voljo na www.moodysanalytics.com.