O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - S 1. januarjem uvedba E-računov

Spoštovani,

v Mestni občini Velenje bomo s 1. januarjem 2015 v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 111/2013) začeli poslovanje v elektronski obliki (e-računi). Kar pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe (s. p.) ter proračunski uporabniki za dobavljeno blago, izvedeno storitev ali gradnje proračunskim uporabnikom pošiljati račune samo v elektronski različici.

Račune, ki jih bomo v Mestni občini Velenje prejeli po 1. januarju 2015 v fizični obliki, bomo v skladu z zakonom zavrnili.

Podrobnejša navodila si lahko preberete na spletni strani www.velenje.si (Sporočila za javnost).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Aleksandra Forštner, univ.dipl.politolog
Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 736, F: 03/8961 654

www.velenje.si