O-STA

Obetajo se spremembe obračuna davčnih odtrgljajev

Iz Ministrstva za finance obveščajo, da je bil dne 22. 12. 2014 v Uradnem listu RS, št. 93/14, objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.

S pravilnikom se uvaja obveznost predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1 obrazcu).

V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12 32/13, 85/13, 108/13 in 22/14) se v 1. členu doda drugi odstavek, ki se glasi: "V skladu z drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13; v nadaljnjem besedilu: ZMEPIZ-1) se s tem pravilnikom določa tudi vrsto, obliko in način predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja.".

Pravilnik začne veljati 6. januarja 2015, uporabljati pa se začne 1. januarja 2016.

Vir: FURS, Uradni list RS

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2014/12/24/obetajo-se-spremembe-obracuna-davcnih-odtrgljajev/