O-STA

Za kakšen znesek, obračunan v EU, lahko zahtevamo povračilo DDV?

Spodnje meje višine DDV, plačanega v tujini, za katerega lahko davčni zavezanci vložijo posamezen zahtevek za povračilo DDV, so po državah članicah EU standardizirane.

Osnovna pravila določajo, da se lahko zahtevki za vračilo DDV nanašajo na minimalno tri mesece ter največ na celotno koledarsko leto. Skupni znesek DDV, za katerega se zahteva vračilo v zahtevku za celotno koledarsko leto, mora znašati najmanj 50 EUR. Na zahtevkih, ki se nanašajo na krajše obdobje, pa je spodnja meja za vračilo DDV, 400 EUR.

Slovenski davčni zavezanci lahko zahtevajo vračilo DDV, plačanega v drugih državah članicah za nabave blaga in storitev, tudi če vračilo za takšno blago ali storitve v Sloveniji ni dovoljeno. Nabor omejitev za vračilo DDV je namreč po državah članicah EU različen:

  • Avstrija: Omejitev vračila DDV je v Avstriji določena le za stroške reprezentance (razen če gre za poslovna kosila/večerje, pri katerih so sam sestanek in udeleženci ustrezno dokumentirani), za nabave, najem, uporabo ter popravila osebnih motornih vozil (razen če le-te nabavi davčni zavezanec, katerih dejavnost predstavlja avtošola, taksi služba, ali dejavnost dajanja vozil v najem). Za vse ostale stroške, je vračilo DDV v osnovi dovoljeno;
  • Hrvaška: Za razliko od Slovenije, je na Hrvaškem vračilo DDV možno tudi za stroške namestitve. Omejitev vračila je določena le za stroške reprezentance, nakupov jaht in čolnov ter zrakoplovov, namenjenih zabavi in razvedrilu, osebnih avtomobilov in motornih koles ter vseh nabav blaga in storitev, povezanih z osebnimi vozili (vključujoč stroške nadomestnih delov, maziv, goriva in cestnin);
  • Italija: Pravila glede omejitve vračila DDV v Italiji opredeljujejo le blokado na DDV, plačan v zvezi s stroški reprezentance, medtem ko je vračilo DDV v celoti mogoče za transakcije, povezane z namestitvijo (stroški restavracij, barov in hotelov). Vračilo DDV za stroške, povezane z avtomobili (gorivo, maziva, vzdrževanje), je dovoljeno v višini 40% plačanega DDV, če se avto uporablja tako za privatne kot tudi službene namene, oziroma v višini 100% plačanega DDV, če se takšen avtomobil uporablja zgolj za službene namene;
  • Madžarska: Omejitev vračila DDV je na Madžarskem določena precej široko. Vračilo ni dovoljeno za stroške hrane in pijače ter ostalih stroškov reprezentance, storitev pogostitve in cateringa, nakupe jaht in čolnov ter zrakoplovov, namenjenih zabavi in razvedrilu, osebnih avtomobilov in motornih koles z velikostjo motorja nad 125cc ter vseh nabav blaga in storitev, povezanih z osebnimi vozili (vključujoč stroške nadomestnih delov, maziv in goriva), 50% stroškov storitev v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem osebnih vozil, storitev taksi službe, stroškov parkirnin ter cestnin (razen za motorna vozila z bruto težo 3,5 ton ali več, vključno z avtobusi), nabav stanovanjskih nepremičnin ter blaga in storitev, povezanih z gradnjo ali obnovo stanovanjskih nepremičnin, ter 30% telekomunikacijskih stroškov in storitev, povezanih s prenosom podatkov prek interneta;
  • Nemčija: Določbe glede omejitve vračila DDV so v Nemčiji podane precej ugodno, saj je vračilo DDV v osnovi mogoče za vse nabave blaga in storitev, razen tistih, ki niso povezane z opravljanjem dejavnosti (npr. darila).

Za vsa dodatna vprašanja so vam na voljo naši davčni svetovalci, ki jih lahko pokličete na 01 600 1530 ali pa jim pišete na data@data.si. Vabljeni tudi na naš seminar Osnove DDV in primeri iz prakse, ki je namenjen podjetnikom začetnikom in tistim, ki bi radi razumeli "logiko" DDV-ja v RS in izven RS.

Vir: Finance

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2014/12/31/za-kaksen-znesek-obracunan-v-eu-lahko-zahtevamo-povracilo-ddv/