O-STA

Razmišljate o prehodu iz navadnega s.p. na normiranca?

Z novim davčnim letom se začenjata uporabljati noveli zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se zvišuje prag letnega prometa za pavšalno obdavčitev, hkrati pa zvišujejo normirani stroški. Pričakovati je, da se bo za pavšalno obdavčitev odločilo več samostojnih podjetnikov. Tudi vi razmišljate o prehodu iz navadnega s.p. na normiranca?

Z novelama zakonov se prihodkovni limit, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, zvišuje z dosedanjih 50.000 evrov na 100.000 evrov prihodkov. Poleg tega se davčno priznani normirani odhodki zvišujejo z dosedanjih 70 odstotkov na 80 odstotkov prihodkov.

Pri tem pa je določen dodaten pogoj: v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero se ugotavlja davčna osnova z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora biti pri zavezancu vsaj ena oseba zavarovana za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev. Za to osebo se lahko šteje tudi sama fizična oseba, ki opravlja dejavnost.

Vsak samostojni podjetnik, ne glede na to ali je do sedaj ugotavljal davčno osnovo z normiranimi odhodki ali na podlagi dejanskih prihodkov in priznanih odhodkov sam presodi koliko olajšav je lahko koristil in kakšna je bila njegova davčna obremenitev do sedaj ter se na podlagi tega odloči za pavšalno obdavčitev ali pa preide na "klasičen" način ugotavljanja davčne osnove (z dejanskimi prihodki in priznanimi odhodki).

Skrajni rok za priglasitev spremembe je do 31. marca leta, za katero ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov, oziroma do poteka roka za predložitev davčnega obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti (v letu 2013 je bil ta rok 2. april, v letu 2014 pa 22. april). Pravico do ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov bo davčni zavezanec uveljavljal na obrazcu, ki je predpisan za davčni obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Za tiste zavezance, ki se odločijo za spremembo načina obdavčitve je priporočljivo, da davčni obračun predložijo pred skrajnim rokom. Zavezanci bodo namreč od 1. januarja zavezani k plačilu akontacije dohodnine na podlagi napovedi prihodkov za naslednje, ki jo bodo oddali v prilogi davčnega obračuna. V kolikor bo davčni obračun oddan v mesecu marcu, bodo morali zavezanci plačati akontacije za prve tri mesece na podlagi odločbe o odmerjeni akontaciji dohodnine iz dejavnosti.

Za vsa dodatna vprašanja glede prehoda iz navadnega s.p. na normiranca se lahko obrnete na naše podjetniške svetovalce tako da jih pokličete na 01 600 1530 ali jim pišete na data@data.si in se dogovorite za svetovanje. Lepo vabljeni tudi na naša seminarja Na kaj moram biti pozoren kot normiranec? in Abeceda poslovanja.

Vir: STA

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/02/razmisljate-o-prehodu-iz-navadnega-s-p-na-normiranca/