O-STA

Komu ne bo treba imeti davčne blagajne?

Podjetniki imajo na voljo dve možnosti evidentiranja prometa, in sicer z elektronsko napravo za izdajo računov ter ročno izdajanje računov na predpisanem in potrjenem obrazcu iz vezane knjige računov. Od 31. januarja 2015 naprej bo začel veljati zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku, ki predvideva spremenjena pravila evidentiranja gotovinskega prometa - elektronske blagajne in ročno izpisane račune. Nekaterim zavezancem iz zakona o davku na dodano vrednost pa tudi v prihodnje ne bo treba imeti davčne blagajne, kar pomeni, da jim ne bo potrebno izdajati računov za opravljeni promet blaga in storitev.

Vsak poslovni subjekt se bo lahko sam odločil, ali bo za evidentiranje prometa uporabljal elektronsko napravo za izdajo računov ali pa bo račune izdajal ročno, v predlogu sprememb zakon pa meril, ki bi določala zgornjo mejo prometa za možnost ročnega izdajanja računov ne vsebuje.

Davčni zavezanci bodo gotovinski promet evidentirali le še s takšnimi elektronskimi blagajnami, ki bodo omogočale brisanje, dodajanje ali popravljanje evidentiranega prometa le na podlagi sledljivosti teh sprememb, vendar te blagajne še ne bodo povezane s Finančno upravo RS. Glavni cilj zakonskih sprememb je omejitev možnosti zlorab pri gotovinskem poslovanju, zaradi česar naj bi se povečali zneski pobranih davkov in zmanjšala siva ekonomija.

Še vedno bodo lahko manjši davčni zavezanci izdajali ročno izpisane račune, vendar le na predpisanih in prednatisnjenih obrazcih iz vezane knjige računov. Te bodo lahko kupili pri najbližji izpostavi Finančne uprave ali pri strokovnih združenjih, s katerimi bodo sklenil pogodbo o prodaji teh obrazcev. Poslovni subjekt, ki za evidentiranje gotovinskega prometa uporablja elektronsko napravo ali računalniški program (odslej tudi elektronska blagajna), lahko izda tudi ročno izpisan račun, vendar le v primeru, če se elektronska blagajna pokvari ali pa zmanjka elektrike.

Komu ne bo treba imeti davčne blagajne?

Nekaterim zavezancem iz zakona o davku na dodano vrednost tudi v prihodnje ne bo treba izdajati računov za opravljeni promet blaga in storitev. To bo veljalo za kmete pavšaliste, ki dobavljajo kmetijske in gozdarske pridelke in storitve neposredno končnemu porabniku, pri prodaji vozovnic, žetonov v potniškem prometu, znamk, kolekov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu, pri prodaji iz avtomatov, ...

Vlada je napovedala, da bo s 1. septembrom uvedla prave davčne blagajne, ki bodo povezane s Finančno upravo RS. Tako bo davčni organ lahko opravljal številne kontrole evidentiranja prometa, vključno z nadzorom sive in črne ekonomije.

Vir: Finance

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/07/komu-ne-bo-treba-imeti-davcne-blagajne/