O-STA

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite predavanja za izvolitev v znanstveno raziskovalni naziv znanstveni sodelavec, Dr. Boruta Mavriča Morska Biološka Postaja


"Tujerodne vrste v slovenskem morju",

Predavanje bo potekalo v sredo, 21.1.2015 ob 10.00 uri,

na Morski Biološki postaji, Fornače 41, v Piranu, v seminarski sobi (2. nadstropje).

Povzetek predavanja:

Vnašanje in širjenje tujerodnih vrst sta ena glavnih groženj biodiverziteti, kar velja tudi za morsko okolje. Sredozemsko morje je eno od svetovnih morij, ki je najbolj pod vplivom biološke invazije, tako glede na to, kako dolgo se tujerodni organizmi že pojavljajo, kot tudi glede na število odkritih tujerodnih organizmov ter stopnjo vnosa. Število tujerodnih vrst se v Sredozemskem morju že močno bliža številu 1000. Od tega jih je največ v vzhodni subregiji, najmanj pa v Jadranski subregiji. O tujerodnih vrstah v slovenskem morju je v primerjavi z drugimi območji malo objavljenih prispevkov. To predavanje je namenjeno pregledu trenutnega stanja tujerodnih vrst v Slovenskem morju in pričakovanjem za bližnjo prihodnost.

Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku.

Vljudno vabljeni!

National Institute of Biology kindly invites you to attend the lecture:

"Non-indigenous species in the Slovenian sea",

by dr. Borut Mavrič, National Institute of Biology, Marine Biology Station.

The lecture will take place on Wednesday, the 21th January 2015,

at 10:00 a.m. at Marine Biology Station in the Lecture Room in 2nd floor, Fornače 41, Piran.

Abstract:

Introduction and spreading of non-indigenous species are one of the main threats to biodiversity, which is also true for the marine environment. The Mediterranean Sea is one of the world's seas under the biggest pressure by biological invasion, considering how long the non-indigenous organisms already occur, as well as the number of detected non-indigenous organisms and the level of entry. Number of non-indigenous species in the Mediterranean Sea is approaching the number 1000. Of these, the most occure in the eastern subregion and the least in the Adriatic subregion. For the Slovenian sea there are only few published articles regarding non-indigenous species. During the lecture we will learn about the current status of non-indigenous species in the Slovenian sea and try to figure out what awaits us in this regard in the near future.

The lecture will be held in Slovene.

Kindly invited!