O-STA

22. Seminar optične komunikacije

Laboratorij za sevanje in optiko bo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani med 4. in 6. februarjem organiziral že 22. Seminar optičnih komunikacij.

Seminar je v prvi vrsti namenjen strokovnemu izpopolnjevanju telekomunikacijskih strokovnjakov in drugih, ki se za to področje zanimajo. Njegov osnovni namen je osveževanje, razširjanje, izpopolnjevanje in poglabljanje znanja ter dvig strokovnosti zaposlenih na področju telekomunikacij. Na seminarju se poudarjajo teme, ki prikazujejo razvoj in dosežke iz zadnjega obdobja. Tokrat bo preko dvajset domačih in tujih predavateljev v treh dneh obravnavalo tako splošne (široke) tematike kot tudi specialistična (poglobljena) znanja. Seminar je namreč namenjen dopolnjevanju obstoječega znanja, sledenju najnovejšim trendom razvoja na področju optičnih komunikacij, ter predstavitvi dosežkov različnih tujih in domačih raziskovalnih projektov.

Udeležba na seminarju ni pogojena z vrsto ali stopnjo izobrazbe, niti ne s preteklimi delovnimi izkušnjami ali posebnimi pogoji. Seminar je primeren za širok krog strokovnjakov. Kljub temu pa so se v preteklih letih seminarja udeleževali večinoma kandidati, ki so diplomirali na področju elektrotehnike, nekateri pa tudi na področju fizike ali računalništva. Tudi tokrat bo tako in pričakuje se več kot 100 udeležencev.

Vsebinsko bogato dogajanje v predavalnici bo spremljala še razstava merilne opreme in komunikacijske opreme s področja optičnih komunikacij v avli fakultete in predstavitev atraktivnih optičnih poskusov v Laboratoriju za sevanje in optiko.