O-STA

Od 1. januarja višji prispevki za socialno varnost

Delavci v delovnem razmerju z minimalno plačo

Ob 1.januarja 2015 bodo delodajalci morali za delavce, ki so v delovnem razmerju in prejemajo minimalno plačo (to je 789,15 € bruto), plačevati prispevke za socialno varnost od višjo osnove, ki je določena kot minimalna, in sicer znaša 792,05 €. Navedeno velja že za vsa izplačila v januarju, vključno z izplačili plač za mesec december!

Prejemnik minimalne plače bo še naprej dobival minimalno bruto plačo, le da bodo obračunani zneski malce višji in posledično bodo za delodajalca stroški dela višji, medtem ko bo zaposleni dobil malce nižji neto dohodek.

S 1. marcem 2015 bo zopet spremenjena višina minimalne osnove, ki bo izračunana v višini 52% povprečne plače v letu 2014.

Samozaposleni, ki obračunavajo prispevke od minimalne osnove

Za samozaposlene podjetnike, ki prispevke obračunavajo od minimalne osnove velja enako, vendar je razlika v tem, da se bodo njim prispevki na novo minimalno osnovo pričeli obračunavati šele v mesecu februarju za predhodni mesec (torej za januar).

Družbeniki, ki obračunavajo prispevke od minimalne osnove

Družbeniki bodo za obračun prispevkov za januar izračunavali minimalno osnovo od povprečne plače iz leta 2013, za obračun prispevkov od februarja dalje pa od povprečne plače iz leta 2014.

Pripravili: Anja Grahek in Sabina Dimnik, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/15/od-januarja-2015-visji-prispevki-za-socialno-varnost/