O-STA

Rezultati 58. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 21. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

58. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

21. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 25.02.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 58. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM058290503 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 756.728 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.001 lot naročil v skupni vrednosti 5.000.010.000 SIT po enotni ceni 97,945. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 8,30%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,010 in 97,609 (obrestna mera od 3,96% do 9,69% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 58. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 29.05.2003.

Razpisana emisija 21. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM021280803 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.293.907 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.000 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 95,976. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 8,29%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 96,200 in 95,238 (obrestna mera od 7,81% do 9,89% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 21. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 28.08.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 25.03.2003, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 22.04.2003.