O-STA

Rezultati 95. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

95. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 26.02.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 95. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM095270303 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 559 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 501 lot naročil v skupni vrednosti 5.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,344. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 8,49 %.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,451 in 99,306 (obrestna mera od 7,10% do 8,99% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 95. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek 27.03.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 05.03.2003. Razpisana emisija 96. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM096030403 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 06.03.2003.