O-STA

Rezultati 9.avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance

objavlja

REZULTATE

9. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 04.07.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 9. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM009020801 je znašala 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 639 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 403 lote naročil v skupni vrednosti 4.030.000.000 SIT po enotni ceni 99,23. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 9,98%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene od 99,30 do 99,16 (obrestna mera od 9,06% do 10,89% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 9. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 02.08.2001.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.


Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo 11.07.2001. Razpisana emisija 10. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM010090801 znaša 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo 12.07.2001.