O-STA

Seja Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov


Velenje, 25. februar 2015 - V ponedeljek, 2. marca 2015, se bo ob 16. uri v protokolarni sobi Mestne občine Velenje (Titov trg 1, 2. nadstropje) pričela seja Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov mestne občine Velenje.

Predlagan dnevni red seje:

1. Seznanitev z ugotovitvenim sklepom o imenovanju stalnih članov sosveta za izboljšanje

varnosti občanov

2. Letno poročilo Policijske postaje Velenje

3. Letno poročilo Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja

4. Letno poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje

5. Letno poročilo brezplačne pravno svetovalne službe

6. Letno poročilo LAS

7. Predstavitev analize anketiranja mladih o razširjenosti drog v Šaleški dolini

8. Razno.

Sejo bo vodil župan Mestne občine Velenje in predsednik Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Vljudno vabljeni,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje