O-STA

Bayer: nadaljuje se močan poslovni zagon ob preoblikovanju portfelja izdelkov

Finančni rezultati za leto 2014: Bayer: nadaljuje se močan poslovni zagon ob preoblikovanju portfelja izdelkov · Portfelj skupine Bayer bo osredotočen na področja Life Sciences · Vse podskupine so prispevale k rekordni prodaji in dobičku · Dinamiko rasti spodbujajo nedavno uvedeni izdelki · Skupina je dosegla prodajne rezultate v višini 42.239 milijonov evrov (plus 5,2 odstotka / po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj plus 7,2 odstotka) · Poslovni izid EBIT je višji za 11,6 odstotka in znaša 5.506 milijonov evrov · Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk se je zvišal za 4,9 odstotka na 8.812 milijonov evrov · Čisti dobiček se je zvišal za 7,4 odstotka na 3.426 milijonov evrov · Čisti dobiček na delnico je višji za 7,3 odstotka in znaša 6,02 evra · Napoved za leto 2015: nadaljnja rast prodaje in višji prihodki

Leverkusen, 26. februar 2015 - 2014 je bilo zelo uspešno leto za Bayer, tako operativno kot strateško. Družba je dosegla nov rekord v prodaji in poslovnem izidu EBITDA pred odbitkom posebnih postavk. "K temu je zlasti prispeval neprekinjen poslovni zagon na področjih Life Science in zlasti razveseljivi rezultati prodaje nedavno uvedenih izdelkov," je dejal predsednik uprave dr. Marijn Dekkers na tiskovni konferenci z objavo finančnih rezultatov, ki je potekala v četrtek v Leverkusnu. MaterialScience je prav tako dosegel spodbudno rast prodaje in dobička pred odbitkom posebnih postavk. V letu 2014 je Bayer tudi določil nadaljnjo usmeritev poslovanja z osredotočenostjo na področja Life Science - HealthCare in CropScience. MaterialScience bo najpozneje do sredine leta 2016 vstopil na borzo kot samostojna družba. Področja Life Science so bila dodatno okrepljena s pomembnimi pripojitvami. Dekkers je pojasnil, da želi družba v letu 2015 doseči nadaljnjo rast prodaje in znatno višji dobiček.

V letu 2014 se je prodaja skupine povečala za 5,2 odstotka na 42.239 milijonov evrov (v letu 2013: 40.157 milijonov evrov). Po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj se je prodaja povečala za 7,2 odstotka. K temu so prispevale vse podskupine. Poslovni izid EBIT je višji za 11,6 ostotka in znaša 5.506 milijonov evrov (v letu 2013: 4.934 milijonov evrov). Dobiček se je zmanjšal za posebne stroške v višini 438 milijonov (v letu 2013: 839 milijonov). Poslovni izid EBIT pred odbitkom posebnih postavk se je zvišal za 3,0 odstotke in znaša 5.944 milijonov evrov (v letu 2013: 5.773 milijonov evrov). Rezultat EBITDA pred odbitkom posebnih postavk se je zvišal za 4,9 odstotka in znaša 8.812 milijonov evrov (v letu 2013: 8.401 milijonov evrov) kljub negativnim tečajnim razlikam v višini približno 410 milijonov evrov oziroma 4 odstotkov. Dobre prodajne rezultate spremljajo višji stroški raziskav in razvoja ter prodajni stroški. Čisti dobiček se je zvišal za 7,4 odstotka na 3.426 milijonov evrov (v letu 2013: 3.189 milijonov evrov), čisti dobiček na delnico pa za 7,3 odstotka na 6,02 evra (v letu 2013: 5,61 evra).

Bruto denarni tok je višji za 16,9 odstotka in znaša 6.820 milijonov evrov (v letu 2013: 5.832 milijonov evrov), medtem ko se je neto denarni tok zvišal za 12,4 odstotka na 5.810 milijonov evrov (v letu 2013: 5.171 milijonov evrov). Neto finančni dolgovi so se v primerjavi z 31 decembrom 2013 zvišali za 12,9 milijarde evrov na 19,6 milijarde evrov. Finančni direktor Johannes Dietsch pojasnjuje, da je Bayer lansko leto dal na trg več obveznic, nekatere z veliko vrednostjo, zaradi financiranja svojih pripojitev. Poudarja, da uspešnost takšnih obveznic ni samodejna. "Dejstvo, da smo bili pri teh finančnih ukrepih tako uspešni, še dodatno dokazuje dober ugled Bayerja na trgu kapitala," pravi Dietsch.

HealthCare: močna rast prodaje nedavno uvedenih farmacevtskih izdelkov

V letu 2014 se je prodaja v podskupini HealthCare povečala za 5,6 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj v višini 7,5 odstotka) na 19.975 milijonov evrov (v letu 2013: 18.924 milijonov evrov). K temu je predvsem vplivalo poslovanje področja Pharmaceuticals, medtem ko je prodaja na področju Consumer Health nekoliko višja v primerjavi s preteklim letom.

Prodaja na področju Pharmaceuticals se je znatno povečala za 11,2 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj) na 12.052 milijonov evrov. Nedavno uvedena zdravila - antikoagulant Xarelto™, zdravilo za oči Eylea™, zdravili za rak Stivarga™ in Xofigo™ ter Adempas™ za zdravljenje pljučne hipertenzije - so bistveno prispevala k dobrim skupnim prodajnim rezultatom v višini 2.908 milijonov evrov (v letu 2013: 1.522 milijonov evrov). "Ta zdravila so imela ključno vlogo pri tem, da smo postali ena od najhitreje rastočih družb v farmacevtski industriji," pravi Dekkers. Med vodilnimi zdravili na trgu se je prodaja intrauterinih sistemov s hormonom Mirena™ povečala za 15,1 odstotka po prilagoditvah za tečajne razlike. Prav tako se je zvišala prodaja zdravila Aspirin™ Cardio za sekundarno preprečevanje srčnega infarkta (po prilagoditvah za tečajne razlike plus 12,4 odstotka). Prodaja zdravila za strjevanje krvi Kogenate™ pa je upadla za 5,6 odstotka (po prilgoditvah za tečajne razlike) delno zaradi začasne uporabe proizvodnih zmogljivosti za razvoj naslednje generacije zdravil za hemofilijo. Prodaja zdravila za multiplo sklerozo Betaferon™/Betaseron™ je za 19,6 odstotka manjša (po prilagoditvah za tečajne razlike) predvsem zaradi naraščajoče konkurence v ZDA. Na splošno smo na področju Pharmaceuticals dosegli obetavno rast v vseh regijah po prilagoditvah za tečajne razlike, zlasti na Kitajskem, v ZDA in Zahodni Evropi.

Prodaja na področju Consumer Health se je povečala za 2,1 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj) na 7.923 milijonov evrov. Diviziji Consumer Care in Animal Health sta dosegli boljše prodajne rezultate, zlasti na hitro rastočih trgih. Na področju Consumer Care je bila zlasti uspešna prodaja izdelkov za nego kože Bepanthen™ /Bepanthol™ (po prilagoditvah za tečajne razlike plus 18,3 odstotka) in analgetika Aleve™ (po prilagoditvah za tečajne razlike plus 10,1 odstotka). Na področju Animal Health je prodaja izdelkov za zaščito pred bolhami, klopi in paraziti višja za 3,1 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike). Na področju Medical Care pa je prodaja upadla, zlasti v ZDA in Evropi. Na področju Diabetes Care je prodaja na splošno manjša, kljub pozitivnemu razvoju na hitro rastočih trgih. Prodaja kontrastnih sredstev in medicinskih pripomočkov na področju radiologije je bila enaka kot v preteklem letu, in sicer po prilagoditvah za tečajne razlike.

EBITDA pred odbitkom posebnih postavk v podskupini HealthCare je višji za 2,8 odstotka in znaša 5.484 milijonov evrov (v letu 2013: 5.334 milijonov evrov). K temu je prispeval razveseljiv razvoj poslovanja na področju Pharmaceuticals, medtem ko se je dobiček na področju Consumer Health nekoliko znižal. Prihodki so manjši zaradi visokih stroškov raziskav in razvoja na področju Pharmaceuticals, naraščajočih stroškov prodaje v obeh segmentih in negativnih tečajnih razlik v višini približno 360 milijonov evrov.

CropScience z dobički na vseh področjih poslovanja in v vseh regijah

V letu 2014 je bila prodaja na področju kmetijstva (CropScience) višja za 7,7 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj 11,2 odstotka) in je znašala 9.494 milijonov evrov (v letu 2013: 8.819 milijonov evrov). "CropScience je pridobil tržni delež, k uspešnosti podskupine pa so prispevala vsa področja poslovanja in vse regije," je dejal Dekkers. Podskupina je ustvarila najmočnejšo rast v Latinski Ameriki, Afriki in na Bližnjem Vzhodu, kjer se je prodaja povečala za 20,6 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike). V Severni Ameriki so dosegli dvomestno zvišanje prodaje (plus 10,2 odstotka) po prilagoditvah za tečajne razlike. Sledita Evropa in območje Azija/Pacifik s 7,4 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike) oziroma 5,5 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike).

Pozitiven razvoj na področju varstva rastlin smo dosegli predvsem z novimi izdelki (uvedenimi na trg od leta 2006 naprej), katerih prodaja se je zvišala za okoli 23 odstotka na podlagi poročil, in sicer na več kot 1,8 milijarde evrov. Pri fungicidih je bila dosežena dvomestna stopnja rasti v višini 15,9 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj). Poslovanje je bilo uspešno tudi pri herbicidih (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj plus 8,5 odstotka), insekticidih (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj plus 7,6 odstotka) in semenih (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj plus 8,4 odstotka). Prav tako se je znatno povečala prodaja semen (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj plus 19,5 odstotka). Razvoj poslovanja je bil zlasti ugoden pri bombažnem semenu. Prodaja na področju Environmental Science se je povečala za 6,9 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj).

EBITDA pred odbitkom posebnih postavk se je v podskupini CropScience zvišal za 5,0 odstotkov na 2.360 milijonov evrov (v letu 2013: 2.248 milijonov evrov). Prihodki, doseženi z zelo dobrim poslovanjem, in sicer s precej večjim obsegom prodaje in višjimi prodajnimi cenami, so bili delno izravnani z višjimi stroški raziskav, razvoja in prodaje ter z negativnimi tečajnimi razlikami v višini okoli 50 milijonov evrov.

MaterialScience ustvarja večji obseg prodaje

Prodaja visokotehnoloških polimerov (MaterialScience) se je zvišala za 3,7 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj plus 4,8 odstotka) na 11.651 milijonov evrov (v letu 2013: 11.238 milijonov evrov). Rast gre pripisati večjemu obsegu prodaje polikarbonatov, poliuretanov, premazov, lepil in posebnih izdelkov. Prodajne cene pa so na splošno nekoliko nižje.

Prodaja surovin (poliuretani) je višja za 4,9 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj) zaradi večjega povpraševanja v skoraj vseh glavnih industrijah. Prodaja visokotehnoloških plastičnih materialov (polikarbonati) je višja za 7,2 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj) predvsem zaradi večjega povpraševanja v avtomobilski, električni/elektronski in gradbeni industriji. Prodaja surovin za premaze, lepila in posebne izdelke je višja za 5,5 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj). Dosežena rast je rezultat večjega obsega prodaje v vseh regijah. Prodajne cene v tej poslovni enoti so nespremenjene. Prodaja enote Industrial Operations je nižja za 7,2 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj) zaradi manjšega obsega prodaje in nižjih cen.

EBITDA pred odbitkom posebnih postavk se je v podskupini MaterialScience povečala za 10,7 odstotka na 1.187 milijonov evrov (v letu 2013: 1.072 milijonov evrov). To je delno rezultat večjega obsega prodaje, ukrepov za izboljšanje učinkovitosti ter nižjih stroškov materiala in energije. Vendar pa prihodke zadržujejo nižje prodajne cene. Tečajne razlike na splošno ne vplivajo na prihodke.

V četrtem kvartalu so vse tri podskupine dosegle rast prodaje

V četrtem kvartalu leta 2014 se je prodaja skupine Bayer zvišala za 11,6 odstotka (po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj 6,9 odstotka) na 11.039 milijonov evrov (Q4 2013: 9.888 milijonov evrov). K tej rasti so prispevale vse tri podskupine. EBIT je upadel za 14,4 odstotka na 561 milijonov evrov (Q4 2013: 655 milijonov evrov). V četrtem kvartalu leta 2014 se je EBITDA pred odbitkom posebnih postavk zvišal za 4,4 odstotka na 1.846 milijonov evrov (Q4 2013: 1.769 milijonov evrov), predvsem zaradi večjega obsega prodaje v vseh treh podskupinah. Prihodke zadržujejo višji stroški raziskav, razvoja in prodaje. Čisti dobiček se je zmanjšal na 224 milijonov evrov (Q4 2013: 455 milijonov evrov), medtem ko se je čisti dobiček na delnico povečal na 1,19 evra (Q4 2013: 1,10 evra).

Pričelo se je preoblikovanje v družbo, aktivno izključno na področjih Life Science

Dekkers poudarja, da je bilo leto 2014 zelo uspešno za Bayer s strateškega vidika. "Lansko leto smo določili strategijo, ki bo dolgoročno vplivala na prihodnost naše družbe. Odločili smo se za razdružitev področja MaterialScience in s tem pričeli preoblikovanje v družbo, aktivno izključno na področjih Life Science." Predsednik uprave poudarja, da postopek za samostojen vstop družbe MaterialScience na borzo, in sicer najpozneje v sredini leta 2016, poteka po načrtu. Pravi, da je faza zasnove že zaključena. Sprejete so odločitve o pravni in organizacijski strukturi nove družbe, pomembne vodstvene funkcije pa so že zasedene. Gospodarska in pravna ločitev družbe MaterialScience bo zaključena do 31. avgusta 2015. V drugi polovici letošnjega leta bo družba sprejela odločitev, ali bo družba MaterialScience na borzo vstopila kot odcepljeno podjetje (spin-off) ali bo izveden postopek začetne javne ponudbe (IPO).

"Poleg tega smo področje Life Science razširili s pomembnimi pripojitvami," je dejal Dekkers. Zlasti poslovanje na področju zdravil brez recepta je bilo zelo okrepljeno s pripojitvami področja Consumer Care družbe Merck & Co., Inc., ZDA in kitajske družbe Dihon Pharmaceutical Group Co. Ltd., pojasnjuje predsednik uprave. Integracija teh dveh področij poslovanja poteka po načrtih. Pripojitev norveške družbe Algeta ASA, s katero Bayer sodeluje že od leta 2009 naprej pri razvoju in trženju zdravila za rak Xofigo™, je bila uspešno zaključena.

V letu 2015 pričakujemo bistveno višje prihodke

"Ostajamo optimistični glede prihodnosti," pravi Dekkers. Za leto 2015 načrtuje Bayer prodajo v višini okoli 46 milijard evrov. To ustreza nižji enomestni stopnji rasti po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj. Družba pričakuje pozitivne vplive tečajnih razlik na prodajo v višini okoli 3 odstotkov v primerjavi s preteklim letom. Bayer načrtuje rast poslovnega izida EBITDA pred odbitkom posebnih postavk od 13 do 15 odstotkov ob predvidenih pozitivnih tečajnih razlikah v višini okoli 2 odstotkov. Bayer želi zvišati čisti dobiček na delnico za 13 do 14 odstotkov ob predvidenih pozitivnih tečajnih razlikah v višini okoli 3 odstotkov.

V letu 2015 pričakuje družba posebne stroške, ki bodo znašali približno 700 milijonov evrov, predvsem zaradi integracije pripojenih področij poslovanj zdravil brez recepta in načrtovanega samostojnega vstopa družbe MaterialScience na borzo. V letu 2015 predvideva Bayer za okoli 10 odstotkov višjo porabo na področju raziskav in razvoja, ki bo presegla 4,0 milijarde evrov. Družba predvideva investicijske izdatke v višini 2,3 milijarde evrov za opredmetena osnovna sredstva in v višini 0,3 milijarde evrov za neopredmetena osnovna sredstva. Načrtovani stroški amortizacije so okoli 3,0 milijarde evrov, vključno z 1,6 milijarde za amortizacijo neopredmetenih osnovnih sredstev. Bayer pričakuje, da bo ob koncu leta 2015 neto finančni dolg manjši od 18 milijard evrov.

Podskupina HealthCare načrtuje prodajo v višini približno 23 milijarde evrov, kar ustreza srednji enomestni stopnji rasti po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj. Podskupina želi zvišati poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk za 15 odstotkov. Na področju Pharmaceuticals pričakuje Bayer rast prodaje od srednjega do zgornjega enomestnega odstotka po prilagoditvi za tečajne razlike in portfelj, in sicer na približno 13 milijard evrov. V letu 2015 namerava družba povečati prodajo nedavno uvedenih izdelkov na okoli 4 milijarde evrov. Prav tako načrtuje na področju Pharmaceuticals za 13 do 14 odstotkov boljši poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk ob upoštevanju dodatnih investicij v raziskave in razvoj v višini 300 milijonov evrov. Zato želi podskupina HealthCare na tem področju doseči rahlo izboljšanje marže EBITDA pred odbitkom posebnih postavk. Na področju Consumer Health predvideva Bayer rast prodaje na okoli 10 milijard evrov, vključno s pripojenimi področji. Načrtuje srednjo enomestno stopnjo rasti prodaje po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj. Na področju Consumer Health želi družba zvišati poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk za 25-29 odstotkov, pri čemer bodo pripojena področja poslovanja prispevala k tej rasti.

CropScience načrtuje hitrejšo rast od rasti trga in nižjo do srednjo enomestno stopnjo rasti po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj, in sicer na približno 10 milijard evrov. EBITDA pred odbitkom posebnih postavk naj bi se zvišal za nižji do srednji enomestni odstotek.

MaterialScience načrtuje nadaljnjo rast obsega prodaje v letu 2015 ob znižanju prodajnih cen, zaradi česar bodo upadli prodajni rezultati. Kljub temu pa pričakuje družba znatno zvišanje poslovnega izida EBITDA pred odbitkom posebnih postavk. MaterialScience želi v letu 2015 ponovno zaslužiti celotne stroške kapitala. V prvem kvartalu leta 2015 pričakuje podskupina nespremenjene prodajne rezultate glede na predhodni kvartal in znatno višji poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk.

Opombe za urednike:

V tabeli so navedeni ključni podatki za skupino Bayer in njene podskupine za celotno leto in četrti kvartal leta 2014.

Na spletni strani www.bayer.com/media si lahko ogledate tudi:

- zapis govorov dr. Marijna Dekkersa in Johannesa Dietscha, vključno s prosojnicami (od približno 10. ure CET naprej)

- Bayerjeve fotografije in slike s tiskovne conference (minimalni časovni zamik).

Celotno letno poročilo 2014 je objavljeno na spletni strani http://www.annualreport2014.bayer.com

Za dodatno gradivo obiščite www.live.bayer.com:

- prenos tiskovne conference v živo (od približno 10. ure CET naprej)

- posnetek tiskovne konference (od približno 15. ure CET naprej)

Televizijski uredniki lahko brezplačno naložijo ali naročijo posodobitev filmskega gradiva o Bayerju s spletne strani www.tv-footage.bayer.com.

Kontaktni osebi:

Günter Forneck, tel. +49 214 30-50446

e-pošta: guenter.forneck@bayer.com

Christian Hartel, tel. +49 214 30-47686

e-pošta: christian.hartel@bayer.com

Za več informacij obiščite.bayer.com.

ha (2015-0048E)

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.

Ključni podatki za skupino Bayer, četrti kvartal in leto 2014 v celoti

(Nekateri podatki za preteklo leto so ponovno navedeni.)

Skupina BayerQ4 2013Q4 2014Sprem. vFY2013FY2014Sprem. v
(mio EUR)%%
Prodaja9.88811.039+11,640.15742.239+5,2
EBIT655561-14,44.9345.506+11,6
Posebne postavke(439)(442)-(839)(438)-
EBIT pred odbitkom posebnih postavk1.0941.003-8,35.7735.944+3,0
EBITDA1.4331.464+2,27.8308.442+7,8
Posebne postavke(336)(382)-(571)(370)-
EBITDA pred odbitkom posebnih postavk1,7691.846+4,48.4018.812+4,9
Čisti dobiček (izguba)455224-50,83.1893.426+7,4
Dobiček na delnico (EUR)0,550,27-50,93,864,14+7,3
Čisti dobiček na delnico (EUR)1,101,19+8,25,616,02+7,3
Število zaposlenih ob koncu obdobja *112.366118.888+5,8112.366118.888+5,8

Bayer HealthCareQ4 2013Q4 2014Sprem. vFY2013FY2014Sprem. v
(mio EUR)%%
Prodaja4.9395.598+13,318.92419.975+5,6
EBIT631562-10,93.2603.581+9,8
Posebne postavke(354)(376)-(713)(331)-
EBIT pred odbitkom posebnih postavk985938-4,83.9733.912-1,5
EBITDA1.0691.079+0,94.8585.186+6,8
Posebne postavke(268)(347)-(476)(298)-
EBITDA pred odbitkom posebnih postavk1.3371.426+6,75.3345.484+2,8

Bayer CropScienceQ4 2013Q4 2014Sprem. vFY2013FY2014Sprem. v
(mio EUR)%%
Prodaja1.9512.195+12,58.8199.494+7,7
EBIT163191+17,21.7291.806+4,5
Posebne postavke(40)(32)-(72)(32)-
EBIT pred odbitkom posebnih postavk203223+9,91.8011.838+2,1
EBITDA282367+30,12.1842.358+8,0
Posebne postavke(37)(2)-(64)(2)-
EBITDA pred odbitkom posebnih postavk319369+15,72.2482.360+5,0

,

Bayer MaterialScienceQ4 2013Q4 2014Sprem. vFY2013FY2014Sprem. v
(mio EUR)%%
Prodaja2.6912.948+9,611.23811.651+3,7
EBIT7043-38,6435555+27,6
Posebne postavke(18)(22)-6(43)-
EBIT pred odbitkom posebnih postavk8865-26,1429598+39,4
EBITDA244196-19,71.1011.149+4,4
Posebne postavke(4)(21)-29(38)-
EBITDA pred odbitkom posebnih postavk248217-12,51.0721.187+10,7

EBITDA, EBITDA pred odbitkom posebnih postavk in čisti dobiček na delnico niso opredeljeni v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (IFRS) in zato štejejo le za dopolnilne informacije. Definicije teh kazalnikov so navedene v letnem poročilu na spletnem mestu www.bayer.com.

* Ekvivalenti polne zaposlitve