O-STA

Univerza v Novi Gorici gosti državno tekmovanje iz znanja astronomije

Fakulteta za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici 2. marca 2015 v Ajdovščini gosti slovenski del tekmovanja iz znanja astronomije Sanktpeterburške šole astronomije, ki poteka pod okriljem Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA). Glavna organizatorja tekmovanja sta Andrej Guštin, tajnik komisije za popularizacijo astronomije in dr. Andreja Gomboc, predsednica Slovenskega odbora za astronomijo pri DMFA.

Tekmovanja iz astronomije se v Sloveniji od leta 2009 uvrščajo skupino rednih letnih tekmovanj na državnem nivoju za srednje in osnovne šole, kot so na primer tekmovanja iz znanja matematike in fizike. Leta 2013 so se najboljši dijaki prvič udeležili Mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike (IOAA) in na njej dosegli izjemen uspeh, dve srebrni medalji in dve pohvali, česar ob svojem prvem nastopu ni dosegla še nobena ekipa. Slovenski tekmovalci pa letos prvič sodelujejo tudi v ruskem odprtem državnem tekmovanju (t.i. Santkpeterburško tekmovanje iz astronomije), ki poteka prek svetovnega spleta. Ruski dijaki so praviloma zelo dobro podkovani v astronomskem in astrofizikalnem znanju in zelo uspešni na IOAA, zato bo težavnost nalog na letošnjem slovenskem državnem tekmovanju za učence in dijake predstavljala velik izziv. Zaradi novosti letos na tekmovanju sodelujejo le dijaki z omejenega števila osnovnih in srednjih šol, kjer najbolj zavzeto gojijo astronomijo.

Fizika je na Univerzi v Novi Gorici raziskovalno najbolj razširjena veda in pokriva cel spekter področij, od astrofizike osnovnih delcev, fizike atmosfere do fizike materialov. Pri študiju fizike, ki ga izvaja Fakulteta za aplikativno naravoslovje, si v slovenskem visokošolskem prostoru prizadevamo uveljaviti vrhunski, eksperimentalno usmerjen način poučevanja, za katerega so značilne majhne skupine študentov, neposreden stik med študenti in profesorji, ter povezava z mednarodnimi raziskovalnimi institucijami in univerzami. V okviru tekmovanja bodo dijaki spoznali z astronomijo in astrofiziko povezano raziskovalne dejavnosti, v katere so vključeni študenti Univerze v Novi Gorici. Sodelavci Laboratorija za astrofiziko osnovnih delcev jim bodo predstavili svoje delo v okviru mednarodnih kolaboracij Observatorij Pierre

Auger, Polje Teleskopov Čerenkova (CTA) in Teleskop Fermi LAT, ki so vodilni eksperimenti za študij kozmičnih delcev in gama žarkov z najvišjimi energijami, ter teoretske raziskave na področju kvantne gravitacije in črnih lukenj. Astronomska opazovanja z gama žarki in osnovnimi delci nudijo nov, komplementaren pogled na vesolje, študij interakcij samih delcev, ki zadevajo zemeljsko atmosfero, pa nudi vpogled v procese med osnovnimi delci pri energijah, ki so nam v laboratoriju nedosegljive.

Dodatne informacije:

Andreja Leban, dipl. ekon.

Stiki z javnostmi

T: 05 3315 397, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban

Spletne povezave:

  • Fakulteta za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici:

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-aplikativno-naravoslovje/

  • Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev:

http://www.ung.si/sl/raziskave/laboratorij-za-astrofiziko-osnovnih-delcev/