O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - S 1. marcem direktor občinske uprave mag. Iztok Mori

Velenje, 2. marec 2015 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je s 1. marcem 2015 na položaj direktorja občinske uprave Mestne občine Velenje imenoval v. d. direktorja občinske uprave mag. Iztoka Morija.

Na javnem natečaju za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta direktor občinske Uprave v Mestni občini Velenje, ki je bil 1. septembra 2014 objavljen na spletnih straneh Mestne občine Velenje in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, je bil izbran mag. Iztok Mori. Zoper sklep o neizbiri sta dva kandidata vložila pritožbo. Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije je odločila, da se izpodbijana sklepa odpravita ter zadevo vrnila organu prve stopnje, to je Mestni občini Velenje, v ponovno odločanje. Sklep o izbiri kandidata je po nadzorstveni pravici organa druge stopnje razveljavila.

V skladu s tretjim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih je bila v ponovnem postopku s sklepom župana z dne 5. 1. 2015 ponovno imenovana natečajna komisija, ki je pred začetkom izbirnega postopka pisno določila merila za izbiro in metode preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Na podlagi določenih meril, po pisnem preverjanju in razgovorih, je bil za najprimernejšega kandidata za zasedbo prostega položajnega delovnega mesta "Direktor občinske uprave" izbran kandidat mag. Iztok Mori, ki izpolnjuje vse pogoje za zasedbo in se je v izbirnem postopku izkazal kot najbolj ustrezen in strokovno usposobljen za to delovno mesto.