O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Srečanje vodstva občinske uprave in predstavnikov mladinskih organizacij

Velenje, 2. marec 2015 - V petek, 27. februarja 2015, dopoldne se je na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča vodstvo občinske uprave že tretjič srečalo s predstavniki mladinskih organizacij, ki so članice Mladinskega sveta Velenje. Srečanja se je udeležila tudi podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije Andreja Katič.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič se je uvodoma zahvalil za udeležbo kar sedemnajstim predstavnikom lokalnih mladinskih organizacij in izrazil zadovoljstvo, da je konstruktivno srečanje postalo tradicionalno. Povedal je, da so mladi izredno pomembna skupina občanov, če ne najpomembnejša, in da je srečanje dobra priložnost za izmenjavo mnenj in pogledov o nadaljnjem razvoju občine.

V nadaljevanju srečanja so vodje uradov mladim predstavili področje dela ter večje projekte, ki jih posamezni uradi načrtujejo v letošnjem letu. Podžupan Mestne občine Velenje dr. Franc Žerdin je mladim predstavil razvojni projekt Jezera v Šaleški dolini in jih povabil k sodelovanju, saj želimo pri idejni zasnovi upoštevati tudi interese mladih. Sodelavka Saša Inkubatorja Ana Anžej pa je mlade pozvala k sodelovanju pri projektu Podjetniški vikend Velenje, ki ga bomo organizirali od 27. do 29. marca 2015 v Mladinskem hotelu Velenje.

Direktor Mladinskega centra Velenje Marko Pritržnik se je županu Mestne občine Velenje Bojanu Kontiču in sodelavcem zahvalil za odlično sodelovanje, ki ga želijo ohraniti tudi v prihodnje. Direktor je izpostavil izredno dobro sodelovanje različnih organizacij, ki delujejo na področju mladih. Po njegovem mnenju smo primer dobrih praks, po katerih se zgledujejo tudi druge občine. Mladinske organizacije je pozval, da naj se prijavljajo na programe Erasmus+, ki so namenjeni mladim, podporo pa jim bo nudil mladinski center.

Marko Pritržnik je izpostavil stanovanjsko problematiko mladih. Predlagal je, da bi občina omogočila cenovno sprejemljiva stanovanja za mlade in tudi s tem spodbujala mlade, da ostanejo v Velenju.

Podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije Andreja Katič je povedala, da se na državnem nivoju pripravlja nova strategija stanovanjske politike.

Predstavniki lokalnih mladinskih organizacij so predstavili svoje delovanje in predlagali nove ideje. Predsednica Mladinskega sveta Velenje Barbara Kelher je povedala, da so izvedli raziskavo o informiranosti mladih v mestni občini Velenje. Analiza je pokazala, da kljub številnim kanalom komuniciranja informacije mladih ne dosežejo. Predlagala je uvedbo mobilne aplikacije, ki bi mladim omogočala dostopnost do informacij.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je povedal, da bomo oblikovali delovno skupino, ki bo pripravila strategijo komuniciranja z mladimi.

Ob zaključku srečanja so mladi na USB-ključku prejeli promocijski film Velenja, Barbara Kelher pa je udeležencem srečanja predala družabno namizno igro Spoznaj Velenje, ki je nastala v okviru evropskega projekta Mladi za Veleje - premikamo meje.

Vsi prisotni so se strinjali, da bomo s takšnimi srečanji nadaljevali tudi v prihodnje in s tem mladim približali delovanje občinske uprave, njene projekte ter izboljšali medsebojno komunikacijo.