O-STA

Normiranci: obveznosti si izračunajte z Datinim kalkulatorjem

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je precej poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove.

Kako se ugotavlja davčna osnova pri normirancih?

Z Datinim kalkulatorjem za normirance si lahko naredite informativni izračun, ki vam omogoča ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Normirancem ni potrebno voditi evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki nastajajo pri poslovanju. Zavezanci vodijo le evidenco prihodkov, register osnovnih sredstev ter evidentirajo zalogo, v kolikor imajo pri svojem poslovanju opravka z nakupom ter prodajo trgovskega blaga in materiala. V primeru, da so registrirani za DDV poročanje, pa obvezno vodijo tudi evidenco prejetih in izdanih računov.

Biti normiranec ali voditi poslovne knjige?

Podjetniki lahko ugotavljajo davčno osnovo na način, da od ustvarjenih prihodkov odštejejo normirane odhode v višini 80% ustvarjenih prihodkov.

Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se odmeri po 20% davčni stopnji in se šteje kot dokončen davek, torej je efektivna obdavčitev 4%. Zavezanci pri izračunu dohodnine ne morejo uveljavljati davčnih olajšav (npr. Splošne olajšave, olajšave za investiranje, olajšave za zaposlovanje, olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, olajšave za donacije itd.).

V kolikor zavezanec ne posluje celo leto se mu akontacija dohodnine preračuna kot bi posloval celo leto.

Zavezanci ugotovijo dohodnino od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu, ki ga morajo davčnemu organu predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Kalkulator - normiranci

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti? Vabljeni na naš seminar Na kaj moram biti pozoren kot normiranec.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/02/normiranci-obveznosti-si-izracunajte-z-datinim-kalkulatorjem/