O-STA

Podpisane pogodbe za izvedbo sanacije Poslovnega centra Standard

Danes dopoldne smo imeli na Mestni občini Velenje javni podpis pogodb za izvedbo sanacije Poslovnega centra Standard.

Pogodbe so podpisali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, direktor za ekonomiko in finance podjetja Esotech, d. d., mag. Robert Hudournik, direktor podjetja Elektro Jezernik, d. o. o., Vlado Jezernik in direktor podjetja Krevzel instalacije, storitve, d. o. o., Franc Krevzel.

Na dogodku so bili prisotni tudi direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak, vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo Karla Sitar, sodelavec iz Službe za razvojne projekte in gospodarstvo Rok Matjaž in Tadej Rampre, vodja projekta iz podjetja Krevzel instalacije, storitve, d. o. o.

Uvodoma je župan Bojan Kontič povedal, da je Podjetniški inkubator eden izmed mnogih projektov, s katerimi poskušamo v Velenju zagotavljati prijazne pogoje za razvoj podjetništva. V lokalni skupnosti poskušamo na intenziven način prispevati, da bi podjetništvo in dobri pogoji za ustanavljanje podjetij bili prepoznani kot prednost Mestne občine Velenje.

Sanacija objekta se izvaja v okviru projekta "Poslovni center Standard", s katerim bomo v Mestni občni Velenje zagotovili ugodne prostorske pogoje za razvoj podjetništva in spodbujali ustvarjanje novih delovnih mest v SAŠA regiji.

Sanacija Poslovnega centra Standard je razdeljena na tri sklope:

  • gradbeno obrtniška dela bo izvajalo podjetje Esotech, d. d., vrednost del 348.057,12 evra;
  • obnovo električnih instalacij bo izvajalo podjetje Elektro Jezernik, d. o. o.; vrednost del 82.249,62 EUR evra;
  • obnovo strojnih instalacij bo izvajalo podjetje Krevzel instalacije, storitve, d. o. o., vrednost del 202.653,14 evra.

Izvajalci za izvedbo del so bili izbrani v okviru javnega naročila izvedenega spomladi 2014, saj je le-to bil pogoj za prijavo za dodelitev evropskih sredstev.

Dela se bodo pričela izvajati v mesecu aprilu in bodo zaključena najkasneje do septembra 2015

Skupna vrednost projekta je 1.695.975,94 evra, od tega bo Evropska unija prispevala 1.319.573,40 evra.

V okviru projekta smo že v decembru 2014 s podjetjem Mercator d. d., podpisali pogodbo o nakupu poslovnih prostorov v objektu Standard, v višini 900 tisoč evrov. Kupnino bomo poravnali v mesecu aprilu, ko bo večji del objekta izpraznjen s strani trenutnih najemnikov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje