O-STA

Avtorska pogodba: Z našim kalkulatorjem preverite, ali se vam splača

Avtorsko pogodbo ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP). Z avtorsko pogodbo se avtor dela zaveže ustvariti ali opraviti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo plačal honorar.

Naročnik lahko nadzoruje posel in daje navodila, če s tem ne posega v avtorjevo svobodo znanstvenega in umetniškega ustvarjanja. Avtor obdrži avtorsko pravico na naročenem delu (z izjemo pravice do distribuiranja), če seveda ni z zakonom ali pogodbo določeno drugače.

Kaj je avtorsko delo in kaj so moralne pravice?

Avtorsko delo pomeni, da avtorju pripada avtorska pravica. Ta obsega moralne avtorske in premoženjske pravice. Kaj so moralne avtorske pravice? Da avtor odloča, kdaj bo delo prvič objavljeno, da je njegovo avtorsko delo priznano in spoštovano. Materialne oziroma premoženjske avtorske pravice pa zajemajo denimo pravico do reproduciranja, javnega prikazovanja in prenašanja, dajanja na voljo javnosti in še nekatere druge.

Avtorsko delo je individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti.

Kaj se šteje za avtorsko delo?

Za avtorska dela se med drugim štejejo:

 • Govorjena dela (govori, pridige, predavanja)
 • pisana dela (leposlovna dela, članki, študije, računalniški programi)
 • glasbena dela
 • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela
 • koreografska in pantomimska dela
 • fotografska dela
 • avdiovizualna dela
 • likovna dela (slike, grafike, kipi)
 • arhitekturna dela (skice, izvedeni objekti)
 • dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja
 • kartografska dela
 • predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave.

Honorar avtorske pogodbe si lahko izračunate z našim kalkulatorjem.

Mogoče vas bo zanimalo tudi Konkretni izračun: s.p., avtorska in podjemna pogodba.

Pripravila: Anja Grahek

Kalkulator - Avtorska pogodba

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/05/avtorska-pogodba-z-nasim-kalkulatorjem-preverite-ali-se-vam-splaca/