O-STA

Koledar poročanja za marec 2015

Pripravili smo koledar poročanja o obveznostih za mesec marec 2015, ki jih ne smete spregledati.

Ponedeljek, 2. 3. 2015

 • Oddaja napovedi za odmero davka od kapitalskega dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev
 • Oddaja napovedi za odmero dohodnine od bančnih obresti
 • Poročanje o izplačanih plačah in regresu AJPES-u (za febr.)

Torek, 10. 3. 2015

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
 • Plačilo akontacije davka po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (mesečni plačniki)
 • Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (mesečni plačniki)

Petek, 13. 3. 2015

 • Obračun in plačilo prispevkov za lastnike/direktorje - obrazec OPSVL
 • Plačilo prispevkov za socialno varnost, katerih plačnik je zavarovanec
 • Rok za oddajo poročila o blagovni menjavi znotraj EU - Intrastat

Ponedeljek, 16. 3. 2015

 • Poročanje o najemih in prodajah v Evidenco trga nepremičnin

Četrtek, 19. 3. 2015

 • Prijave v obvezni in neobvezni večstranski pobot (prvi dan prijav)

Petek, 20. 3. 2015

 • Oddaja mesečnega poročila o kapitalskih naložbah (SN11 in SN22, samo v primeru transakcij)
 • Oddaja mesečnega poročila o kupljenih in prodanih tujih vrednostnih papirjih (DVP)
 • Oddaja mesečnega poročila o menjavi z nerezidenti (BST)
 • Oddaja mesečnega poročila o prejetih in danih kreditih ter depozitih (KRD)
 • Oddaja rekapitulacijskega poročila in hkratna oddaja obračuna DDV

Četrtek, 26. 3. 2015

 • Oddaja mesečnega poročila o menjavi z nerezidenti (BST)

Torek, 31. 3. 2015

 • Oddaja letnega poročila za 2014 gospodarskih družb AJPES
 • Oddaja letnega poročila za 2014 samostojnih podjetnikov AJPES
 • Oddaja letnega poročila za 2014 društev AJPES
 • Oddaja davčnega obračuna za 2014 gospodarskih družb FURS (davek od dohodkov pravnih oseb)
 • Oddaja davčnega obračuna za 2014 samostojnih podjetnikov FURS (davek od dohodkov iz dejavnosti)
 • Oddaja davčnega obračuna za 2014 društev, zavodov ipd. FURS (davek od dohodkov pravnih oseb)
 • Oddaja obračuna davka na finančne storitve
 • Oddaja obračuna davka na motorna vozila
 • Oddaja obračuna DDV
 • Oddaja poročila o dobavah po 76.a členu ZDDV-1
 • Oddaja poročila SKV Banki Slovenije
 • Oddaja premoženjskih bilanc posrednih in neposrednih uporabnikov občinskih proračunov
 • Poročanje o izplačanih plačah in regresu za pravne osebe (zasebni in javni sektor-za mar.) AJPES
 • Poročanje o neobdavčenih izplačilih, za katera ni bilo poročanja ob izplačilu, na obrazcu REK

Na dan izplačila

 • Poročanje o izplačanih plačah, dodatkih in regresu za zaposlene pri pravnih osebah, samostojnih podjetnikih, društvih, zavodih itd. FURS (REK)
 • Poročanje o izplačanih honorarnih pogodbah fizičnim osebam - pravne osebe, samostojni podjetniki, društva, zavodi itd. FURS (REK)

Če ste v dvomih, kako pripraviti zaključno bilanco, se lahko udeležite delavnice Zaključna bilanca za leto 2014.

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/03/koledar-porocanja-za-marec-2015/