O-STA

Župan Bojan Kontič prejemnik nagrade Civilne zaščite

V počastitev 1. marca - dneva Civilne zaščite je Štab Civilne zaščite Zahodno štajerske regije z Izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Celje ter Občino Šentjur pretekli teden pripravil osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite v Šentjurju.

Priznanja so podelili najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

Med dobitniki so bili tudi naslednji posamezniki in društva iz naše občine:

  • priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite in reševanja in pomoči sta prejela Bojan KONTIČ in Andrej BLAŽIČ;

Bojan Kontič vodi Mestno občino Velenje od leta 2010, prej je bil dolga leta podžupan Mestne občine Velenje. Vedno poudarja pomen sistema zaščite in reševanja ter vseh njegovih komponent, predvsem gasilske organizacije. V zadnjih letih se je na njegovo pobudo na tem področju veliko spremenilo. Ena izmed prednostnih nalog župana Bojana Kontiča je skrb za dobro organiziranost, opremljenost, usposobljenost in motiviranost gasilskih enot. To se kaže predvsem v urejenem statusu prostovoljnih gasilskih društev v občini ter drugih reševalnih enot, ki so del sistema zaščite, reševanja in pomoči v Velenju (jamarji, potapljači, gorski reševalci, taborniki, jamski reševalci, kinologi ter podjetja PUP, Andrejc, ERICo in Premogovnik Velenje). Z vsemi naštetimi so sklenjene pogodbe, v katerih je določen način financiranja in sodelovanja, kar je zelo dobra osnova, da vsi našteti odlično delujejo takrat, ko je potrebno. Prav tako je župan poskrbel za dobro opremljenost gasilskih enot in njihovih članov. Župan pri svojem delu izpostavlja skrb za gasilca - človeka, saj poudarja, da je prav življenje najvišja vrednota in tudi prednostna naloga vseh teh služb.

  • bronasti znak Civilne zaščite za enkratno dejanje pomoč Srbiji je prejel Janez MELANŠEK;
  • bronasti znak Civilne zaščite za enkratno dejanje pomoč žled so prejela prostovoljna gasilska društva VELENJE, BEVČE, VINSKA GORA, PESJE, ŠENTILJ, ŠKALE, ŠALEK, PREMOGOVNIK VELENJE in GASILSKO POVELJSTVO MESTNE OBČINE VELENJE;

Gasilska društva zahodno-štajerske regije so s svojimi operativnimi člani v mesecu februarju 2014, ko je območje regije zajel žled in povzročil večje motnje pri oskrbi z električno energijo, neprevoznost cest in ogrožal varnost ljudi in premoženje, požrtvovalno in aktivno več sto ur pomagalo pri odstranjevanju posledic žleda in pri oskrbi prebivalcev z električno energijo. Z njihovim vključevanjem v izvajanje intervencijskih ukrepov zaščite, reševanja in pomoči so bili ti ukrepi hitreje izvedeni in s tem prej vzpostavljeni minimalni pogoji za življenje prebivalcev prizadetega območja.

  • zlati znak Civilne zaščite kot priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalne dosežek na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa sta prejela Zdenko HRIBERŠEK in GASILSKA ZVEZA ŠALEŠKE DOLINE.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje